Lakemedelsforteckningen-500px.png

Läkemedelsförteckningen för vård och apotek

Här kan du som arbetar inom vården eller på apotek läsa om läkemedelsförteckningen.

För dig som förskriver läkemedel

Förskrivare har tillgång till läkemedelsförteckningen via:

  • Pascal
  • Vårdsystem/Nationella Patientöversikten (NPÖ)

Åtkomst via vårdsystem och NPÖ är möjligt genom att det finns en avtalshantering mellan eHälsomyndigheten och Inera/landstingen.

Samtycke

I vår tjänst ingår även administration av samtyckesregistret. Där registreras förskrivarens personnummer när han eller hon har fått ett tillsvidare samtycke för åtkomst till läkemedelsförteckningen.

Patienten kan alltid återkalla sitt samtycke. Återkallningen utförs av dig som är förskrivare eller av eHälsomyndigheten.

Åtkomst till läkemedelsförteckningen för sjuksköterskor utan förskrivningsrätt

Det framgår av förarbetena till lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning att en sjuksköterska utan rätt att förskriva läkemedel endast får läsa med engångssamtycke eller nödåtkomst. 

Det handlar om att förbereda vård, behandling eller för att komplettera patientjournal vid tillfällen när patienten är i akut behov av vård och behandling. 

För dig som är farmaceut

eHälsomyndigheten tillhandahåller Läkemedelsförteckningen till farmaceuter på apotek för användning i samband med receptexpedition. Det är endast med kundens samtycke som farmaceuter kan få tillgång till förteckningen.

Vad krävs för att få tillgång?

För att en farmaceut ska få tillgång till läkemedelsförteckningen krävs kundens samtycke vid varje tillfälle. Du som farmaceut får enbart tillgång till informationen i samband med receptexpedition. På begäran av kunden går det bra att skriva ut förteckningen. Begäran om utskrift måste göras personligen av kunden; fullmakter gäller ej.

Vårdnadshavare för barn under 12 år har rätt att begära utdrag för barnen. För ungdomar i åldern 12-18 år har vårdnadshavare inte rätt att begära utdrag.

Varje farmaceut som har varit inne i läkemedelsförteckningen registreras med namn och arbetsplats. Dessa uppgifter är synliga för kunden i Läkemedelsförteckningens åtkomstlogg.


Support?

Vid problem med kontaktar du i första hand din egen servicedesk/helpdesk för att få hjälp. När den egna supporten inte kan lösa problemet lokalt skickas det vidare till eHälsomyndighetens IT-support.

Kontakt

Registrator:
registrator@ehalsomyndigheten.se

Kundservice:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Södra Långgatan 60, Kalmar
Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Växel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200
Telefontid: 8.00-18.00 vardagar

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.