Arbetsplatskodsregistret

Arbetsplatskodsregistret är ett register som innehåller information om vårdens arbetsplatskoder. En arbetsplatskod måste vara giltig och finnas i receptet eller på hjälpmedelskortet för att patienten ska kunna ta del av läkemedelsförmånen.

Vad är arbetsplatskodsregistret?

Arbetsplatskodsregistret innehåller information om vårdens arbetsplatskoder. En arbetsplatskod måste vara giltig och finnas på receptet, eller hjälpmedelskortet, för att patienten ska kunna ta del av läkemedelsförmånen.

Med läkemedelsförmånen avses att vissa mediciner subventioneras via skattemedel. En patient får däremot betala fullt pris för ett läkemedel om koden saknas eller inte är godkänd.

Vilka har tillgång till arbetsplatskodsregistret?

Det är landstingen som administrerar arbetsplatskoderna. Varje landsting har en administratör som lägger upp nya koder och stänger de gamla. Arbetsplatskoden används för att landstingen ska kunna fördela kostnaden av läkemedelsförmånen på respektive arbetsplats.