Nationella e-recepttjanster_500px jpeg.jpg

Nationella e-recepttjänster

Vi förmedlar e-recept

Vi lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige. Användningen av e-recept innebär en säkrare, snabbare och smidigare recepthantering. Idag är 99 procent av alla recept e-recept. Sverige är ett av de länder som är världsledande när det gäller användningen av e-recept. 

När en förskrivare (till exempel läkare, sjuksköterska eller veterinär) skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss, i våra databaser. Samtliga apotek i Sverige kan sedan hämta den information som behövs för att kunna expediera receptet.

Databasen vi lagrar e-recepten i heter Receptdepån. Läs mer om Receptdepån här

Vill du veta mer? Vi har samlat vanliga frågor om e-recept under frågor och svar


E-recept - direktåtkomst för vårdnadshavare till en
13-17 åring

Från den 11 april 2019 fungerar apotekens e-tjänster och e-handel för vårdnadshavare på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare. Det innebär att vårdnadshavare till tonåringar i åldern 13–17 år inte längre automatiskt kan kunna titta på och beställa sin tonårings läkemedel via apotekens e-handel (så kallad direktåtkomst).

Läs mer om direktåtkomst för vårdnadshavare till tonåringar


Börja skicka e-recept via vårdsystem

När en förskrivare (yrkesverksam med behörighet att skriva recept) skickar ett e-recept via sitt vårdsystem hamnar det hos eHälsomyndigheten. Vi lagrar e-receptet i receptdepån, ett nationellt register för recept, i väntan på att patienten ska hämta ut sin medicin på ett apotek.

Följande register ingår i det stöd vi erbjuder till vården: 


Öppna nytt apotek

Varje enskilt öppenvårdsapotek ska enligt lag ha ett tillstånd utfärdat av Läkemedelsverket. Det innebär att den som vill starta ett apotek måste ansöka om tillstånd hos myndigheten.

Ett öppenvårdsapotek måste därtill uppfylla samtliga krav som listas i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 2 kap. 6 §. Ett av kraven som definieras är att apoteksverksamheten ska vara uppkopplad till eHälsomyndigheten. 

Hämta information för att expediera recept

Att få tillgång till rätt information är en förutsättning för en effektiv och säker hantering av recept på alla apotek. Varje apotek behöver därför ha tillgång till den information som finns i alla de olika register och databaser som eHälsomyndigheten ansvar för. 

Följande register ingår i det stöd vi erbjuder till apotek: 


Anslut system

För att infrastrukturen mellan vårdens och apotekens aktörer ska passa ihop behöver vi godkänna alla system som kopplas till vår nationella plattform. Här kan du läsa mer om det kundstöd som vi erbjuder när det är aktuellt att ansluta ett system. Vi hjälper dig göra rätt från början!

Kontakt

Registrator:
registrator@ehalsomyndigheten.se

Kundservice:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Södra Långgatan 60, Kalmar
Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Växel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200
Telefontid: 8.00-18.00 vardagar

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.