Min-förskrivning_nr2_genomskinlig400px.png

Min förskrivning

Du som är förskrivare eller verksamhetschef inom vården har möjlighet att följa upp din läkemedelsförskrivning. Välkommen att logga in till Min förskrivning för att beställa rapporter. Du använder e-legitimation eller tjänstekortslegitimation.

Logga in

Vad är Min förskrivning?

Förskrivare av läkemedel ska med stöd i receptregisterlagen få ta del av den egna statistiken över sin läkemedelsförskrivning. Av praktiska och juridiska skäl samlar eHälsomyndigheten in uppgifter om de läkemedel som utfärdats av en förskrivare och som apoteken expedierat.

Uppgifterna går att beställa i olika rapporter för att användas som stöd vid uppföljning och analys.

Du loggar in via tjänstekortslegitimation eller e-legitimation.

Varför genomföra en medicinsk utvärdering?

Det är en möjlighet som förskrivare att få direkt återkoppling på vilka läkemedel som faktiskt hämtas ut av dina patienter.

Genom att betrakta Min förskrivning som ett beslutsstöd kan du erbjuda patienterna en bättre vård och förskrivningen kan göras mer kostnadseffektiv.

E-tjänsten är kostnadsfri. Beställning kan enbart göras av den enskilda förskrivaren eller av den närmaste verksamhetschefen.

Hur använder jag Min förskrivning?

För att använda Min förskrivning behöver du identifiera dig med hjälp av:

  • Tjänstekortslegitimation (SITHS-certifikat eller SMS-inlogg)

  • E-legitimation från Telia, Nordea eller BankID. (Mobilt BankID stödjs inte).

  • Din dator behöver följande:

    Operativsystemet Windows 7 Internet Explorer (version 8, 9 eller 10) Chrome (version 32 eller senare) Firefox (version 27 eller senare).