Min-förskrivning_nr2_genomskinlig400px.png

Min förskrivning

Är du enskild förskrivare eller verksamhetschef inom vården? Via Min förskrivning får du enkelt tillgång till statistik över den egna läkemedelsförskrivningen. Du loggar in med tjänstekortslegitimation eller e-legitimation för att beställa utvalda rapporter.

Nyheter i Min förskrivning från den 23 februari 2017

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag att vidareutveckla Min förskrivning för att tjänsten ska bli ett verktyg för fler förskrivare och verksamheter. Några viktiga förbättringar från den 23 februari 2017 är: 

  • Förlängd uppföljningsperiod – från 3 till 12 månader – ger en bredare och mer träffsäker beskrivning av förskrivningsmönstret.
  • Möjlighet att studera patienternas följsamhet.
  • Tillgång till rapport som visar förskrivning av läkemedel som enligt Socialstyrelsens riktlinjer kan vara olämpliga till äldre.
  • Tydligare gränssnitt i rapporterna som ska underlätta användningen.
  • Stöd för mobilt bank-id.

Vad är Min förskrivning?

Min förskrivning är en tjänst där du som förskrivare av läkemedel kan ta del av statistik över din läkemedelsförskrivning. Statistiken kan användas till medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården, dock inte på patientnivå. Om det finns tillräckligt stort underlag i form av förskrivna och expedierade läkemedel hittar du statistiken i tjänsten i form av olika rapporter.

Du loggar in med tjänstekortslegitimation eller e-legitimation. 

Ett underlag för reflektion och dialog

Min förskrivning erbjuder dig som förskrivare en möjlighet att studera ditt förskrivningsmönster på ett överskådligt sätt. Det är dock bara du själv, och möjligen dina närmaste medarbetare, som kan bedöma ändamålsenligheten i ditt förskrivningsbeteende. Analysen kräver kunskap om vilken typ av patienter du vanligen behandlar.

Rapporterna i Min förskrivning kan beställas av enskilda förskrivare inom humansjukvården (inklusive tandvården) och deras verksamhetschefer. De är utmärkta underlag för olika typer av dialog om förskrivningsbeteende. E-tjänsten är kostnadsfri.

Hur använder jag Min förskrivning?

För att använda Min förskrivning behöver du identifiera dig med hjälp av:

  • Tjänstekortslegitimation (SITHS-certifikat eller SMS-inlogg)

  • E-legitimation från Telia, Nordea, BankID eller mobilt bank-id.

  • Din dator behöver följande:

    Operativsystemet Windows 7 Internet Explorer (version 8, 9 eller 10) Chrome (version 32 eller senare) Firefox (version 27 eller senare).