LiiV-genomskinlig_webb_400px.png

Leverantörernas information i VARA (LiiV)

LiiV är ett system där vi samlar in information om läkemedel från läkemedelsleverantörerna.


Aktuellt

2019-04-11

Den 10 april genomfördes en uppdatering av LiiV där den bugg som medförde att information om ett läkemedel kunde sparas felaktigt är åtgärdad.
(Gäller buggen som informerats om i meddelande 2018-11-01) 

2019-02-11

Sveriges Apoteksförening och e-VIS har identifierat åtgärder för förpackningar med indiska 2D-koder efter 9 februari 2019 för den svenska marknaden. Detta inkluderar även information om vilka produktkoder som ska läggas in i LiiV.

Dokumentation om detta hittar du här

2018-11-01

Viktigt säkerhetsmeddelande: Det finns en bugg i LiiV webb version 1.3.0-3. Buggen medför att information om ett läkemedel kan sparas felaktigt som information för ett annat läkemedel. Läs mer:

LiiV Viktigt säkerhetsmeddelande
LiiV Urgent Field Safety Notice

2018-05-25

Med anledning av införandet av EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som ersätter personuppgiftslagen, har vi uppdaterat vår handbok för LiiV.

2017-11-17

Under helgen 11-12 november genomfördes en uppdatering i LiiV där ett nytt informationsfält lades till. Fältet heter säkerhetsdetaljer och beskriver om en förpackning omfattas av regelverket för e-verifikation som börjar gälla februari 2019. I samband med uppdateringen gick ett aviseringsmail ut till de företag som har förpackningar med värdet "Ja", för att informera om uppdateringen. Informationen hämtas från Läkemedelsverket och fältet är därför inte redigerbart i LiiV.

Uppdateringen av LiiV gjordes nu för att efterföljande system (vård, apotek m.fl.) ska hinna göra nödvändiga anpassningar av sina system före 2019. Först när anpassningen är gjord kommer informationen att vara tillgänglig för deras användare.


LiiV services have been updated to include a new parameter that identifies packages that are subject to the regulations for eVerification, which will become effective in February 2019. A notification e-mail was sent from LiiV on Sunday the 12th of November to companies whose packages will contain the safety features and have thus been marked as such to inform them about the update. The new parameter is uneditable in LiiV because it is managed by and imported from the Swedish Medical Products Agency.

This update was made at this time in order to give stakeholders within different sectors (such as pharmacies, health care, etc.) time to adapt their systems to this change before the regulation begins to take effect in February 2019. The information about Safety Features will not be available to the end users until the necessary adaptations have been deployed.


Grafisk bild över kedjan för läkemedelsinformation; från läkemedelsleverantörerna via LiiV och VARA för att skickas vidare till vården och apotek.
Grafisk bild över informationsflödet för läkemedel.

Om LiiV

LiiV står för Leverantörernas information i VARA. Det är ett system som samlar in information om läkemedel. Informationen kommer från Läkemedelsverket, läkemedelsleverantörer och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Läkemedelsleverantörerna fyller i information om sina läkemedel i LiiV. Informationen förs sedan automatiskt över till produkt- och artikelregistret VARA. Här kan du läsa mer om produkt- och artikelregistret VARA.

LiiV ersätter det tidigare systemet Nationellt produktregister för läkemedel (NPL). När vi har utvecklat LiiV har vi fokuserat på att underlätta för dig som arbetar i systemet. Det ska vara lätt att göra rätt. En annan positiv effekt av att vi inför LiiV är att det går snabbare att få ut informationen från läkemedelsleverantörerna till vård och apotek.

Är du läkemedelsleverantör?

Om du arbetar hos en läkemedelsleverantör använder du LiiV för att registrera information om läkemedel.

För att logga in i LiiV behöver du ha ett personligt användarkonto. Varje läkemedelsleverantör som behöver åtkomst till LiiV behöver ansöka om behörighet för en behörighetsadministratör. Detta gör du genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på denna sida och skicka in den till servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Behörighetsadministratören kan sedan ge behörighet till sina kollegor eller till konsulter. Mer information om användarkonton hittar du i handboken till höger.

Arbetar du på ett konsultföretag?

Om du arbetar för ett konsultföretag behöver du använda LiiV för att registrera information om läkemedel för den leverantör du har uppdrag för. För att göra det behöver du ha ett personligt användarkonto i LiiV. En person på konsultföretaget utses som behörighetsadministratör och ansöker om ett konto på samma sätt som ovan. Denne kan sedan lägga upp användarkonton åt sina kollegor. När du som konsult har fått ett användarkonto kan leverantören söka upp dig i LiiV och ge dig behörighet att administrera leverantörens produkter. Mer information om användarkonton hittar du i handboken till höger.


Vill du veta mer om LiiV?

Om du vill ha mer information om LiiV kan du läsa dokumenten som finns på denna sida. Det finns bland annat en handbok som beskriver hur systemet fungerar. 

Kontakt

Om du har frågor om LiiV som inte besvaras i dokumenten i menyn till höger kan du kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Glömt lösenord?

Om du glömt ditt lösenord för inloggning i LiiV så går du till inloggningssidan och klickar på ”Har du glömt ditt lösenord, klicka här”.