LiiV-genomskinlig_webb_400px.png

Leverantörernas information i VARA (LiiV)

LiiV är ett system där vi samlar in information om läkemedel från läkemedelsleverantörerna.


Senaste nytt

Enkät till användarna av LiiV

En enkät har skickats ut till er LiiV-användare med syfte att ta del av era synpunkter och förslag kring systemet. Frågorna rör bland annat stöd till er användare, kommunikation och systemets användarvänlighet. Svaren från enkäten kommer att vara värdefulla för den framtida förvaltningen och utvecklingen av LiiV.

Survey to LiiV users

You as a LiiV user have been sent a survey where you may submit your opinions and suggestions on the system, including questions on user support, communication and system usability. Your answers will be an invaluable input for the future development of LiiV.

E-hälsomyndigheten och Sil/Inera informerar om uppdateringar i LiiV kring jul och nyår

Informationsbrev finns publicerat under ”Övriga dokument” här till höger. 

Vi vill tacka alla LiiV-användare för ett gott samarbete under det gångna året samt passa på att önska er en God Jul och ett Gott Nytt år 2020!

The Swedish eHealth Agency and Sil/Inera would like to inform about updates in LiiV during Christmas Holidays

A newsletter is published under “Övriga dokument” to the right on this website.

We want to express our gratitude to all LiiV-users for the excellent cooperation throughout the year and take this opportunity to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2020!

Riktlinjer för definitionen ”marknadsförs”

25 oktober 2019. Representanter från LIF/FASS, TLV, Sveriges Apoteksförening, E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Sil/Inera, Läkemedelshandlarna och Föreningen för generiska läkemedel har enats om gemensamma riktlinjer för definitionen marknadsförs.

Riktlinjerna hittar du i LiiV-handboken under avsnittet 7.1.4 

Guidelines for defining "on the market" 

October 25, 2019. Representatives from LIF/FASS, TLV, Sveriges Apoteksförening, the Swedish eHealth Agency, the Swedish Medical Products Agency, Sil/Inera, the Swedish Association of Pharma Traders and FGL have agreed on common guidelines for defining "on the market".


You will find the guidelines here in the handbook under section 7.1.4

Går inte att söka på produkter som innehåller å, ä eller ö

23 september 2019. Just nu går det inte att söka på produkter som innehåller å, ä eller ö i LiiV.

Arbete för att rätta detta pågår. Under tiden kan du söka genom att ersätta å, ä, ö med tecknet %.

Fältet för streckkod i LiiV har bytt namn till Produktkod

12 september 2019. Namnbytet slår igenom i release 17.1.6 

Åtgärder för förpackningar med indiska 2D-koder

11 februari 2019. Sveriges Apoteksförening och e-VIS har identifierat åtgärder för förpackningar med indiska 2D-koder efter 9 februari 2019 för den svenska marknaden. Detta inkluderar även information om vilka produktkoder som ska läggas in i LiiV.

Läs mer om vad e-VIS skriver om indiska koder (öppnas i nytt fönster).


Grafisk bild över kedjan för läkemedelsinformation; från läkemedelsleverantörerna via LiiV och VARA för att skickas vidare till vården och apotek.
Grafisk bild över informationsflödet för läkemedel.

Om LiiV

LiiV står för Leverantörernas information i VARA. Det är ett system som samlar in information om läkemedel. Informationen kommer från Läkemedelsverket, läkemedelsleverantörer och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Läkemedelsleverantörerna fyller i information om sina läkemedel i LiiV. Informationen förs sedan automatiskt över till produkt- och artikelregistret VARA. Här kan du läsa mer om produkt- och artikelregistret VARA.

LiiV ersätter det tidigare systemet Nationellt produktregister för läkemedel (NPL). När vi har utvecklat LiiV har vi fokuserat på att underlätta för dig som arbetar i systemet. Det ska vara lätt att göra rätt. En annan positiv effekt av att vi inför LiiV är att det går snabbare att få ut informationen från läkemedelsleverantörerna till vård och apotek.

Är du läkemedelsleverantör?

Om du arbetar hos en läkemedelsleverantör använder du LiiV för att registrera information om läkemedel.

För att logga in i LiiV behöver du ha ett personligt användarkonto. Varje läkemedelsleverantör som behöver åtkomst till LiiV behöver ansöka om behörighet för en behörighetsadministratör. Detta gör du genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på denna sida och skicka in den till servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Behörighetsadministratören kan sedan ge behörighet till sina kollegor eller till konsulter. Mer information om användarkonton hittar du i handboken till höger.

Arbetar du på ett konsultföretag?

Om du arbetar för ett konsultföretag behöver du använda LiiV för att registrera information om läkemedel för den leverantör du har uppdrag för. För att göra det behöver du ha ett personligt användarkonto i LiiV. En person på konsultföretaget utses som behörighetsadministratör och ansöker om ett konto på samma sätt som ovan. Denne kan sedan lägga upp användarkonton åt sina kollegor. När du som konsult har fått ett användarkonto kan leverantören söka upp dig i LiiV och ge dig behörighet att administrera leverantörens produkter. Mer information om användarkonton hittar du i handboken till höger.


Vill du veta mer om LiiV?

Om du vill ha mer information om LiiV kan du läsa dokumenten som finns på denna sida. Det finns bland annat en handbok som beskriver hur systemet fungerar. 

Kontakt

Om du har frågor om LiiV som inte besvaras i dokumenten i menyn till höger kan du kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

Glömt lösenord?

Om du glömt ditt lösenord för inloggning i LiiV så går du till inloggningssidan och klickar på ”Har du glömt ditt lösenord, klicka här”.