Sök statistik för egenvård

Här kan du söka direkt i våra databaser efter försäljningsuppgifter för utvalda läkemedelsgrupper på apotekens egenvårdsavdelningar.

Hur du söker:

  • Välj rad- och kolumnrubriker i din rapport.
  • Välj vilket mätetal (enhet) du är intresserad av, och om det är någon särskild information du vill sortera fram genom att filtrera data. Uppgifterna om vilka läkemedelsgrupper som ska omfattas måste alltid finnas med.
  • Om du vill kan du välja att skapa ett stapel- eller cirkeldiagram.
  • Klicka på knappen ”Visa statistik”. Rapporten visas på skärmen. Du kan välja att spara informationen genom att exportera resultatet till pdf-format.

Skapa rapport