Receptfria läkemedel

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel måste anmäla sin försäljning till Läkemedelsverket och rapportera försäljningen till oss på eHälsomyndigheten.

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel måste anmäla sin försäljning till Läkemedelsverket och rapportera försäljningen till oss på eHälsomyndigheten. Vi använder uppgifterna för upprätta en komplett nationell statistik för läkemedelsförsäljningen – vilket gör det möjligt att genomföra uppföljningar och utvärderingar inom läkemedelsområdet.

Det är lagen om handel med läkemedel som styr rapporteringsskyldigheten för detaljhandeln och aktörer med partivaruhandelstillstånd.

Huvudregeln är att sista försäljningsledet från partivaruhandeln till detaljhandeln i vid mening är rapporteringspliktigt. Handel mellan aktörer med partihandelstillstånd omfattas alltså inte, och eftersom det är den sista försäljningen, omfattas inte heller distributörer som levererar läkemedel de inte själva äger.

Aktörer med tillstånd som både partivaruhandlare och öppenvårdsapotek ska rapportera sin partivaruhandel separat från apoteksförsäljningen.