Rapportera via fil för partivaruhandeln

Här kan du som är detaljhandlare rapportera in försäljningsdata av vissa receptfria läkemedel.