OTC_300.png

Rapportera säljdata för partivaruhandeln

Här kan du som är partivaruhandlare läsa mer om hur du rapporterar in försäljningsdata av vissa receptfria läkemedel.

För att Sverige ska bibehålla en nationell läkemedelsstatistik har all handel som säljer läkemedel en lagstadgad skyldighet att löpande rapportera in försäljningsuppgifter till eHälsomyndigheten. Det är lagen om handel med läkemedel som styr rapporteringsskyldigheten för detaljhandeln och aktörer med partihandelstillstånd.

Hur ofta ska en rapport skickas in?

En gång i månaden, men gärna oftare, ska data om läkemedelsförsäljning till detaljhandeln rapporteras in. Enligt lagen räknas även utlämningsställen som inte specifikt säljer läkemedel in i den här gruppen, det vill säga olika former av vårdaktörer.

Uppgifter som ska rapporteras

Du som är partivaruhandlare ska rapportera in uppgifter om:

  • partivaruhandlarens identitet
  • transaktionernas identitet
  • varans identitet 
  • mottagarens identitet
  • antalet sålda förpackningar
  • det totala försäljningsvärdet per transaktion (med eventuella rabatter avdragna) som ska redovisas. 

Behöver du hjälp? Se exempel för inrapporteringsfil under hjälpdokument eller läs mer under frågor och svar.

Så här rapporterar du

  • Identifiera dig med organisationsnummer och ange den epostadress dit du vill att kvittensen ska skickas.
  • Ladda upp den fil som innehåller försäljningsuppgifterna. Se Uppgifter som skall rapporteras för information om hur filen ska se ut.
  • När filen validerats kommer eHälsomyndigheten att skicka ett kvittensmejl till den e-postadress du angav i steg 1. Om något fel finns i filen kommer detta att stå i vårt svar. 

Anmäl företaget

eHälsomyndigheten behöver få en anmälan om rapportering via antingen e-post registrator@ehalsomyndigheten.se eller via telefon 0771-766 200. 

Ange företagets organisationsnummer, namn, postort och e-postadress.

Förändring av uppgifter som rör rapporteringen eller upphörande av försäljning ska alltid meddelas till oss.

Vi hjälper till med GLN-kod

Om du behöver hjälp med att identifiera leveransmottagarnas GLN-koder kan eHälsomyndigheten skicka en lista mot undertecknande av sekretessavtal. Vänligen kontakta eHälsomyndigheten support, antingen via telefon 0771‑766 200 eller skicka e-post till: registrator@ehalsomyndigheten.se.

Börja rapportera