OTC_300.png

Rapportera försäljning för detaljhandeln

Här kan du som är detaljhandlare läsa mer om hur du rapporterar in försäljningsdata av receptfria läkemedel.

För att Sverige ska bibehålla en nationell läkemedelsstatistik har all handel som säljer läkemedel en lagstadgad skyldighet att löpande rapportera in försäljningsuppgifter till eHälsomyndigheten. Det är lagen om handel med läkemedel som styr rapporteringsskyldigheten för detaljhandeln.

När och hur ofta ska rapporten lämnas in?

Du kan rapportera försäljningen månads- eller kvartalsvis. Oavsett metod ska uppgifterna som rapporteras visa försäljning per månad och per vara.

Det är bra om du rapporterar dina uppgifter direkt efter avslutad månad eller kvartal. För att undvika påminnelser måste försäljningsdata vara inne följande datum:

Försäljningsperiod  Senaste datum för rapportering
 Kvartal 1  30 april
 Kvartal 2  31 juli
 Kvartal 3  31 oktober
 Kvartal 4  31 januari

Du som ansvarar för flera försäljningsställen

Om du är ansvarig för inrapportering av försäljning av receptfria läkemedel för flera försäljningsställen kan du rapportera in som centralrapportör. Det innebär att du endast behöver använda ett organisationsnummer när du rapporterar. Du registrerar dig som centralrapportör genom att maila till registrator@ehalsomyndigheten.se med uppgifter om organisationsnummer och e-postadress. Döp gärna mailet till ”OTC – Centralrapportering”.

 

Välj den metod du vill använda