Klas_doktor_höger.png

KLAS – system för licenshantering

KLAS är ett system för att hantera läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel. I KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förskriva ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om licens för att få sälja läkemedlet.


Senaste nytt

Förändringar i KLAS från och med releasen den 10 april

11 april 2019.

Nya informationstexter till förskrivaren

 • Gällande biverkningsrapportering hos djur enligt LVFS 2012:15 med länk till blanketten på Läkemedelsverkets sida.
 • Vid skapande av motivering av typ enskild licens ska fullständigt personnummer anges i första hand och födelsedata i andra hand. Födelsedata kan anges via rullgardinslist.
 • Motiveringen är dold för farmaceuten på apotek och visas endast för Läkemedelsverket. Information avsedd för apotek ska inte skrivas i denna del.
 • Texten för att lägga till bilagor stämmer bättre överens med knapparnas namn.
 • Förtydligande att endast vissa verksamheter får motivera beredskapslicens.

Webbgränssnittet för förskrivare: val av licensläkemedel

 • Informationen om en produkt ska i första hand sökas fram och i andra hand fyllas i manuellt.
 • Fält för att ange licensläkemedel kommer att rensas vid byte mellan sökning och manuell inmatning.
 • Fälten "Läkemedlet godkänt i annat land, ange vilket" och "Läkemedlet ej godkänt i annat land, ange kommentar":
  • Aktiveras när kryssrutan bockas i.
  • Ett fält i taget kan bockas i och aktiveras.
  • Bockas kryssrutan ur raderas ifylld information.
  • Har fälten aktiverats måste de innehålla ett värde.

Webbgränssnittet för apotek: val av licensläkemedel

 • Fält för licensläkemedlets namn rensas vid byte från "Ange produkt genom sökning" till "Ange produkt manuellt". I övriga fält finns information som sökts fram kvar men är möjlig att redigera.
 • Fälten "Läkemedlet godkänt i annat land, ange vilket" och "Läkemedlet ej godkänt i annat land, ange kommentar":
  • Aktiveras när kryssrutan bockas i.
  • Ett fält i taget kan bockas i och aktiveras.
  • Bockas kryssrutan ur raderas ifylld information.
  • Har fälten aktiverats måste de innehålla ett värde.

Nya uppdateringar i KLAS för apotek

7 november 2018. Avräkningsfunktionen i KLAS är uppdaterad med de fält som krävs för att dokumentera avräkning i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter om licens (HSLF-FS 2018:25). För generella licenser har vi även valt att i delen till höger i funktionen "Visa licens/Registrera uttag" hänvisa till licensbeslutet istället för att visa informationen under "Sjukhus" och "Klinik".

Nya uppdateringar i KLAS för förskrivare

7 november 2018. En hjälptext har lagts till vid val av apotek för att förtydliga att det är en valfri funktion att direktadressera licensmotiveringen.

KLAS förberedd på ny lag

26 september 2018. Den 29 september 2018 träder en ny lag i kraft som innebär att användare av våra e-tjänster ska kunna logga in med e-legitimationer från andra EU/EES-länder. Tjänsten KLAS är förberedd för den lagändringen.


Licens behövs för läkemedel som inte är godkända i Sverige

Ibland vill förskrivare, det vill säga läkare, tandläkare eller veterinärer, skriva ut recept på läkemedel som inte är godkända i Sverige. Då behövs licens. Licens är ett försäljningstillstånd för apoteket att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige.

För att motivera behovet av ett icke godkänt läkemedel använder du som är förskrivare systemet Kommunikationslösning för licensansökan (KLAS). I KLAS kan förskrivare skapa och komplettera licensmotiveringar för läkemedel. Om Läkemedelsverket beviljar licensen kan patienten eller djurägaren hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek.

För dig som är förskrivare

Endast du som är behörig läkare, tandläkare eller veterinär kan skapa en licensmotivering.

När du har skapat en licensmotivering i KLAS skickas den till apoteket, som gör en ansökan hos Läkemedelsverket som då börjar handlägga ärendet. I normalfall handläggs ärendet inom sju arbetsdagar och beslutet meddelas sedan elektroniskt till apoteket. Du som förskrivare meddelas per brev och endast vid följande fall:

 • om licensen avslås
 • om komplettering begärs
 • om speciell information ska förmedlas till dig
 • om licensen beviljas med förbehåll.

Mer information om licensläkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats (öppnas i nytt fönster).


Systemkrav för KLAS

 Webbläsare som är testade och verifierade för användning:

 • Google Chrome* Version 27 och 28
 • Mozilla Firefox* Version 19, 20 och 21
 • Internet Explorer Version 9, 10 och 11

*Även senare versioner kan fungera utmärkt. Andra webbläsare kan fungera, men har inte testats. Rapportera gärna om du får problem med dessa webbläsare i samband med användningen av KLAS.