Svar på vanliga frågor om covidbevis

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om covidbevis.

Vanliga frågor

Hur skaffar jag eller förnyar ett vaccinationsbevis?

Ett vaccinationsbevis får du inte automatiskt efter din vaccination, utan du behöver alltid begära att få ett bevis. Beviset uppdateras inte heller automatiskt efter att du har vaccinerats med ytterligare doser.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis genom att gå till www.covidbevis.se och följa instruktionen där. Detsamma gäller om du behöver skaffa ett nytt bevis, eftersom giltighetstiden på ditt nuvarande bevis har gått ut eller håller på att gå ut.

Om du inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress så kan du läsa mer här om hur du gör.

Vad ska jag göra doser saknas i mitt vaccinationsbevis?

Observera att vaccinationsbeviset INTE uppdateras automatiskt med antal doser när det ligger i din digitala brevlåda (t ex Kivra, Digimail, e-Boks eller Min myndighetspost). Du behöver hämta ett nytt bevis, när du har tagit en ny dos.

Om du har fått två doser så står det ”dos 2 av 2” i ditt vaccinationsbevis. Observera dock att det endast står ett datum för vaccination, under rubriken ”Datum för senaste vaccination”.

Om du saknar en dos så kan du följa stegen nedan:

1. Kontrollera att det har gått minst sju dagar sedan du vaccinerade dig.

2. Hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se om det har gått ett dygn sedan du senast gjorde det.

3. Rättningar i systemet sker hela tiden - vänta gärna någon dag till och försök igen, om du saknar doser i ditt covidbevis.

4. Om du prövat steget ovan och du ändå ser samma vaccinationsbevis kan du också pröva att använda en annan enhet - pröva på datorn om du förut prövade via telefonen eller vice versa. (Det gamla vaccinationsbeviset kan ligga kvar på enheten.) 

5. Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (t ex Kivra, Digimail, e-Boks eller Min myndighetspost).

6. Har du följt alla stegen ovan och ditt vaccinationsbevis fortfarande är felaktigt och du ska ut och resa inom kort, så kan du mejla till vår kundtjänst på covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Uppge namn, telefonnummer, datum för vaccination samt i vilken region du vaccinerade dig.

Varför uppdateras inte mitt vaccinationsbevis i min digitala brevlåda?

Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras INTE automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (t ex Kivra, Digimail, e-Boks eller Min myndighetspost).

Jag kan inte logga in med bank-ID på Covidbevis.se – hur löser jag problemet?

På vissa äldre mobiltelefoner eller andra enheter upplevs problem med att logga in med bank-ID.

Om du har försökt att uppdatera till senaste mjukvaran/operativsystemet och problemet kvarstår, så finns möjligheten att använda en annan enhet (mobiltelefon, surfplatta eller dator). Följ dessa steg:

1. Gå in på Covidbevis.se på en annan enhet än den där du har din e-legitimation på.

2. När du legitimerar dig, välj ”mobilt bank-ID på annan enhet”. Då kommer det upp en QR-kod.

3. Öppna bank-ID på din mobil, scanna koden och legitimera dig, så får du upp beviset på den andra enheten. Beviset skickas även till din digitala brevlåda, om du har en sådan.

Jag är svensk medborgare men vaccinerad utanför EU/EES - när kommer jag kunna få ett svenskt vaccinationsbevis?

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att teckna avtal med Statens Servicecenter om detta. Tjänsten väntas tas i bruk senast 1 februari 2022. Du kan läsa mer om detta här.

Jag saknar person- eller samordningsnummer och har därför fått mina vaccinationer registrerade på reservnummer - när kan jag få vaccinationsbevis?

Om du har vaccinerats i Sverige och dina vaccinationer har registrerats på reservnummer så kan du läsa mer här om hur du gör.

Kan personer som saknar svenskt personnummer få ett vaccinationsbevis?

Om du är vaccinerad i Sverige, men har samordningsnummer och saknar folkbokföringsadress så är det denna särskilda blankett som du ska använda. Då får du beviset skickat till dig som rekommenderat brev. Beviset skickas till ett ombud och du får en avisering från PostNord när du kan hämta ut brevet.

Om du är vaccinerad i Sverige och saknar person- eller samordningsnummer så har du fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer. Du behöver kontakta vården i din region, via 1177.se, för att få ett vaccinationsbevis.

Om du har ett svenskt personnummer men har fått din vaccination registrerad på reservnummer eller samordningsnummer så kan du vända dig till din vaccinatör och be dem att registrera vaccinationen på ditt personnummer istället.

Är det bestämt att vaccinationsbevis ska användas vid evenemang?

Ja, regeringen har fattat beslut om att vaccinationsbevis kan användas som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Personer som är 18 år och äldre behöver då visa vaccinationsbevis om arrangören kräver det. För exakta detaljer kring vad som gäller vid arrangemang, gå till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Varför ska vaccinationsbevis visas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.Kravet på vaccinationsbevis gäller för personer som är 18 år och äldre.

Vilka typer av evenemang rör det sig om, där vaccinationsbevis ska visas?

Det rör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det kan till exempel vara sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter.

Kommer arrangören ha rätt att neka mig inträde, om jag inte vill visa ett vaccinationsbevis?

Ja.

Behöver jag visa något mer än vaccinationsbeviset om jag ska gå på evenemang med fler än 100 personer, inomhus?

Ja, du behöver också kunna identifiera dig, med ID-kort eller annan form av identitetshandling.

Vad krävs för att en person ska anses vara vaccinerad och därmed få tillträde till ett evenemang?

För att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet doser vaccin mot sjukdomen covid-19 ska hen ha fått antingen:

1. två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca)

eller

2. en dos av Covid-19 Vaccine (Janssen).

Behöver jag vänta med att gå på evenemang efter att jag har blivit vaccinerad?

Du behöver vänta 14 dagar efter den dos som gör dig vaccinerad. (Två doser med Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) eller Vaxzevria (AstraZeneca) eller en dos med Covid-19 Vaccine (Janssen).)

Kommer jag kunna visa bevis på negativt test (s.k. testbevis) eller tillfrisknandebevis i stället för vaccinationsbevis, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Nej, endast vaccinationsbevis kommer att godtas.

Varför kan inte testbevis eller tillfrisknandebevis användas vid evenemang?

Det beror på att syftet med åtgärden är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper.

Vad ska jag göra om jag vill besöka ett evenemang men inte kan vaccinera mig på grund av medicinska skäl?

Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället.

Gäller vaccinationsbevis från andra EU-länder, vid evenemang?

Ja, vaccinationsbevis från andra EU-länder, samt övriga länder som är anslutna till EU:s digitala covidbevis, gäller. Se hela listan här.

Gäller kravet på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar även barn?

Nej, kravet på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller personer som är 18 år och äldre.

Jag har redan ett vaccinationsbevis, behöver jag ta ut ett nytt?

Nej, du kan använda ditt vaccinationsbevis så länge det är giltigt.

Giltighetstiden på mitt vaccinationsbevis är på väg att gå ut, hur skaffar jag ett nytt?

Gå till www.covidbevis.se och följ instruktionerna där för att hämta ett nytt bevis.

Jag har ingen e-legitimation, hur länge kommer jag att få vänta på mitt bevis?

Vi kan i dag inte säga exakt hur lång väntetiden blir. Det beror bland annat på hur många som hör av sig och beställer ett vaccinationsbevis med en blankett, för att sedan få beviset postat till sig.

Det allra snabbaste är att skaffa en e-legitimation och själv hämta ett vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Om du inte har någon e-legitimation kan du läsa mer här om hur du skaffar en:
Om e-legitimation

Vad händer om en arrangör inte vill kräva vaccinationsbevis för inträde till sitt evenemang?

Arrangörer som inte kräver vaccinationsbevis måste följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter för smittsäkra arrangemang. För detaljer hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hur ska kontroller göras på arenor och i konserthallar?

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har tagit fram en app för verifiering.

Vilka typer av covidbevis finns det?

Det finns tre olika typer av covidbevis. Läs mer om hur du skaffar dem här:

Vaccinationsbevis – bevis på att du är vaccinerad mot covid-19

Testbevis – bevis på att du har testat negativt för covid-19

Tillfrisknandebevis – bevis på att du har varit sjuk i covid-19 men tillfrisknat

Hur läser jag de olika bevisen?

Via länkarna nedan hittar du förklaringar till vad de olika sakerna i bevisen betyder.

Så läser du ditt vaccinationsbevis

Så läser du ditt testbevis

Så läser du ditt tillfrisknandebevis

I vilka länder gäller covidbevis?

Covidbevis gäller vid resor till länder inom EU samt en rad andra länder i Europa men även i andra världsdelar. 

Du hittar en lista över länderna här.

Undersök vad som gäller på ditt resmål. Det kan du göra på Sweden Abroad

Hur länge är mitt vaccinationsbevis giltigt?

Ett vaccinationsbevis är giltigt i 180 dagar.

Du kan när som helst hämta ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se Du behöver INTE vänta tills giltighetstiden gått ut.

Hittar du inte svar på din fråga ovan? 

Du hittar fler frågor och svar om covidbevis här