Frågor och svar till vårdgivare om tillfrisknandebevis

Frågorna och svaren på denna sida riktar sig till vårdgivare som förmedlar begäran om tillfrisknandebevis på uppdrag av patient.

Vad är ett tillfrisknandebevis?

Tillfrisknandebevis är ett covidbevis som visar att en person tidigare testats positivt för covid-19 i ett NAAT-test (till exempel PCR) utfört av vårdpersonal.

Tillfrisknandebeviset baseras på en ny EU-förordning och ska underlätta den fria rörligheten och möjliggöra ett säkert resande i EU under coronapandemin.

I särskilda fall är det möjligt att få tillfrisknandebevis, men för de flesta personer i Sverige är vaccinationsbevis eller bevis på negativt covid-19-test (testbevis) det som är aktuellt. Anledningen är att de flesta som testat positivt i Sverige är testade med egenprovtagning eller självtest. Dessa testmetoder är inte giltiga för att få ett tillfrisknandebevis enligt förordningen.

Den som är vaccinerad mot covid-19 kan hämta sitt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Då behövs inte ett tillfrisknandebevis.

Vem är tillfrisknandebevis till för?

Personer som ska resa, som inte är vaccinerade och som testat positivt för covid-19 efter ett NAAT-test utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal, kan i särskilda fall få ett tillfrisknandebevis. Flera ytterligare kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att få ett tillfrisknandebevis. I den första versionen av tjänsten kan endast personer från 16 år med svenskt personnummer få tillfrisknandebevis.

De som inte är vaccinerade och inte kan få tillfrisknandebevis kan istället ta ett covid-19-test och vid negativt resultat få ett testbevis för resa.

Är det tänkt att tillfrisknandebevis ska utfärdas för personer som är vaccinerade?

Nej, personer som är vaccinerade mot covid-19 kan hämta sitt covidbevis i form av vaccinationsbevis på covidbevis.se och behöver inte ha något tillfrisknandebevis.

Tillfrisknandebevis är ett alternativ som är avsett för dem som inte är vaccinerade.

Tillfrisknandebeviset baseras på en ny EU-förordning och ska underlätta den fria rörligheten och möjliggöra ett säkert resande i EU under coronapandemin.

Vad krävs för att personen ska få ett så kallat tillfrisknandebevis?

Personen ska själv vilja ha ett bevis på tillfrisknande från covid-19.

Personen ska ha testat positivt i ett NAAT-test (till exempel PCR).

NAAT-testet ska vara utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal (inte självtest eller egenprovtagning).

Ett tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast 11 dagar efter ett positivt NAAT-test.

Självtester och egenprovtagning är inte godkända för att få ett covidbevis. Snabbtester i form av antigentester eller antikroppstester är inte en giltig grund för ett tillfrisknandebevis.

Villkoren ovan framgår av EU-förordningen.

Dessutom måste personen ha fyllt 16 år och ha svenskt personnummer.

Ett tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast elva dagar efter ett positivt NAAT-test. Hur räknar jag om testet exempelvis utförts den 1 september?

Om personen är testad den 1 september räknar du 1+11=12.

Tillfrisknandebeviset kan alltså skapas och är giltigt tidigast den 12 september.

Hur länge är ett tillfrisknandebevis giltigt?

Det är giltigt i 180 dagar från det första positiva resultatet med NAAT-test.

Hur rapporterar vården in tillfrisknandebevis?

Tillfrisknandebevis rapporteras in av vården till E-hälsomyndigheten i tjänsten Tillfrisknandebevis på www.covidbevis.se/friskbevis.

Inloggning görs med SITHS-kort av personal som har behörighet kopplat till ändamålet vård och behandling.

Observera att tillfrisknandebevis kan rapporteras och utfärdas tidigast 11 dagar efter ett positivt NAAT-test.

Från vilket datum kan vårdgivare rapportera in tillfrisknandebevis?

E-hälsomyndighetens tjänst Tillfrisknandebevis www.covidbevis.se/friskbevis öppnar den 12 augusti, och från och med då kan de vårdgivare som uppfyller kraven rapportera in underlag för tillfrisknandebevis.

Vilka vårdenheter kan logga in i tjänsten Tillfrisknandebevis?

Från start kan endast hälso- och sjukvårdspersonal med SITHS-kort som har ett medarbetaruppdrag med syftet vård och behandling logga in på webbtjänsten för att skapa tillfrisknandebevis.

Skälet är att E-hälsomyndigheten behöver säkerställa identitet och behörighet i den digitala lösningen. Vi arbetar för att hitta en säker lösning för vårdpersonal/vårdgivare som inte har SITHS-kort.

Behöver vårdgivaren teckna avtal med E-hälsomyndigheten?

Nej, vårdgivaren behöver inte teckna ett avtal med E-hälsomyndigheten utan accepterar genom sin användning av tjänsten Tillfrisknandebevis de villkor som gäller.

Hur får personen tillgång till sitt tillfrisknandebevis?

Tillfrisknandebeviset skickas till individens digitala brevlåda (Digimail, e-Boks, Kivra eller Min myndighetspost). Brevets avsändare är E-hälsomyndigheten. Observera att det ibland är fördröjning i utskicken till de digitala brevlådorna.

Om personen saknar digital brevlåda skickar E-hälsomyndigheten tillfrisknandebeviset med posten till den adress där personen är folkbokförd. Det kan ta upp till 10–15 dagar innan brevet kommer fram.

Vem är personuppgiftsansvarig för informationen i tillfrisknandebeviset?

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för e-tjänsten och tillfrisknandebeviset när det skapas.

Behörighet att utfärda tillfrisknandebevis

För att ha behörighet att utfärda tillfrisknandebevis krävs att medarbetaren har ett SITHs-kort och finns i HSA-katalogen med ett vårdmedarbetaruppdrag med syfte/ändamål vård och behandling (samma som krävs för NPÖ, Pascal och Intygstjänster).

Vid inloggning med SITHs välj vilket medarbetaruppdrag som är aktuellt att logga in med. Då visas vilket ändamål/syfte som är angivet i HSA-katalogen för aktuellt medarbetaruppdrag. Den som saknar rätt behörighet ska vända sig till vårdgivarens HSA-administratör som ansvarar för att uppdatera uppgifterna i HSA-katalogen.

illustration behörighet friskbevis