Illustration av man som sitter vid dator och tittar på covidbevis.se

Kovid potvrda so ka lokhljarel pri džajba ko drumo

EU:ri digitalno Kovid potvrda (angleder Zeleno potvrda) tani jekh avutni bizolovengiri e – služba kote so šaj te dobine jekh dokaz so sian vakcirimo protiv Kovid-19. I Kovid potvrda ka phravelpe ko 1 juli. Hemkasno ko početok ko avgust isto šaj te ljelpe potvrda ko negativno kovid-19-testi hem dokaz ko sastljariba prekal i služba Kovid dokaz.

Štar korakia či te šaj te dobine tli digitalno potvrda taro 1 juli

Akala tane o različno korakia angleder te šaj te čhive tlo digitalno dokaz ko tlo mobilno, kompjuteri ja ki tableta.

  • Vakcirin tut. Ko roko taro evta dive i vakcinacia ka prijavinelpe ko Nacionalnikano vakcinengoro registari. 
  • Prijavin tut e e-legitimaciaja ko www.covidbevis.se (phavela 1 juli).
  • Le, otpečatin ja šparin tli vakcinakiri potrvda. I potvrda isto automatsko ka bičhavelpe, te isi tut, ko tlo digitalno poštakoro sanduko. 
  • Spremno te koristinelpe. De tut godi te dodžane save pravilia važinena tle drumoske.

Ka valjani disave dive (hembut evta dive) palo o vakciniriba angleder te šaj te vazde tli vakcinakiri potvrda. Odova tano sebepi so odova manuš so izvršindža i vakcinacia ka resel te čhivel o informacie ko Nacionalnikano vakcinengoro registari.

 

Drumoskoro lokhljariba ki Evropa

Digitalnikani kovid dokaz ka lokhljarel ko džajba drumo ki Evropa teli i korona pandemia sebepi so ola tane formirime ko isto čani ki soro EU.

Jekhe digitalnikane Kovid potvrdaja šaj ednostavno te sikave so sian:

  • vakcinirimo protiv kovid-19
  • sian testirimo negativno, ja
  • sastiljan taro kovid-19 (mangela te vakerelpe so sian testirimo pozitivno,  a na antitelo testi)

De tut godi so i phuv kote so ka dža odlučinela save pravilia  važinenan odote. Tli odogovornost tani te proverine te pherea o zahtevia či te šaj te khuve andre.

E-organ uprava sastipaske tani odgovorno e e-službake Kovid potvrda hem te izdainel potvrda. I organ uprava planirinela te phravel e-služba Kovid potvrda ko 1 juli. I e-služba temelinelape ko EU- uredbe bašo o EU- digitalnikane kovid dokazia.

Taro o početko sade potvrda baši i vakcinacia protiv kovid-19 uključinelape ki e-služba Kovid potvrda.  Maškar evta dive pali tli vakcinacia ka ovelpe prijavimo ko Nacionalnikano vakcinengoro registari, hem tu tegani šaj te le tli Kovid potvrda. Ka valjani tuke jekh švedikani e-legitimacia či te šaj te uključine tut ki e-služba.

Odole so nae, ja so našti te koristinel, jekh e-legitimacia hem so mangela jekh vakcinakiri potvrda, šaj namesto te koristinel e-služba te dobinel pli Kovid potvrda vakcinake bičhaldi ki tli adresa prema i matično evidencia. I blanketa soglasibaske ka ovel dostupno ko vebthan ki E - organ uprava sastipaske taro 1 juli.

Disave phuvja šaj te dozvolinen te khuvelpe andre sade pali jekh doza ja intekcia. O Ministeriumo bašo avrune buča ažuririndža informacia bašo save pravilia važinena pri khujba ki različno phuvja. E informaciakiri linka ka arakhe akate paše.

So saikerela e vakcinakoro dokaz?

Tle vakcinakoro dokaz saikerela:

  • tlo anav hem bijanutno datum, izdavibaskoro datum
  • informacia baši tli vakcina hem keda dobindžan ola
  • jekh edinstveno id- certifikati

E vakcinakere informacie prijavinenape ko Nacionalnikano vakcinengoro registari (NVR) hem ka šparinenpe ki Javno organ uprava sastipaske.

 

Te tut godi so ka valjani disave dive (hembut evta dive) pali i vakcina angleder te šaj te vazde tlo vakcinakoro dokaz. Odova tano sebepi so o manuš so izvršindža i vakcinacia ka resel te čhivel o informacie ko Nacionalnikano vakcinengoro registari.

 

Produžimo buvlajriba tari Kovid potvrda

Ki hemangluni verzia tari i Kovid potvrda uključinelape sade dokaz so sian vakcinirimo protiv kovid-19. E- organ uprava sastipaske kerela buti ko odova so ko sa akava te pripadinel hem jekh negativno covid-19 testi hem jekh sastljaribaskoro dokaz.