Potvrda vakcinaciake džajbaske ko drumo

Te sian vakcinirimo protiv kovid -19 šaj te dobine jekh potvrda vakcinaciake džajbaske ko drumo. Akate tane o trin korakia angleder te dobine tli digitalnikani potvrda ko tlo mobilno, kompjuteri ja tableta.

  1. Vakcirin tut. Ko roko taro evta dive ka prijavinelpe i vakcinacia ko Nacionalnikano registari vakcinenge.
  2. Prijavin tut e e-legitimaciaja ko www.covidbevis.se.
  3. Le, otpečatin ja arakh tli vakcinakiri potvrda. Keda ka le tli potvrda isto automatsko bičhavelape ko tlo digitalno poštakoro sanduko, te sine tut. Te nae tut jekh digitalno poštakoro sanduko šaj akate te čitine sar te nabavinelpe.
  4. Spremno te koristinelpe. De tut ki godi te dodžane save pravilia važinena tle drumoske.

Kobor vakti ka valjani dobibaske vakcinaciakiri potvrda?

Ka valjani disave dive (hembut evta dive) pali i vakcinacia angleder te šaj te ikale tli vakcinaciakiri potvrda. Odova zavisinela taro o manuš so izvršindža i vakcinancia te resel unosibaja o informacie ko Nacionalnikano registari vakcinenge.

Dali valjani te ovav skroz vakcinirimo či te dobinav jekh vakcinaciakiri potvrda hem te džav ko drumo?

Tu šaj te dobine jekh vakcinaciakiri potvrda keda ka dobine jekh vakcinakiri doza.

Ama nae sigurno dali ka ovel dovolno sade jekhe vakcinakere dozaja či te dža ko drumo ki aver država. Korkoro sian odgovorno te dodžane so zahtevinelape tle drumoske.

Sar jekhto rode informacie bašo stransko drumia ko Utrikesdepartementet (UD). Ko ambasadengoro vebthan Sweden Abroad isi informacie bašo odredbe ko razno države. UD:s app resklar kerela pokolaj te džane so rodelape bašo tlo drumo.

Kobor vakti važinela e vakcinaciakiri potvrda?

Jekh vakcinakiri potvrda važinela 90 dive taro odova dive keda izdavindžape. Palo odova šaj te ikale nevi.

Akate ka arakhe panda pučiba hem odgovoria baši kovid potvrda.