Vaksinasuunitoistus ette reisata

Jos sie olet vaksineerattu covid-19:ia vasten sie saatat saaja vaksinasuunitoistuksen ette reisata. Tässä oon net eri askelheet ennen ko sie saat sinun tikitaalin toistuksen sinun mupihliin, taattorhiina elikkä syrffiplathaan.

  1.  Ota vaksiini. Seittemän päivän sisäle vaksinasuuni ilmotethaan Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.  
  2. Lokkaa sisäle e-lekitimasuunila  www.covidbevis.se.
  3. Noua, kirjota ulos elikkä säästä sinun vaksinasuunitoistus. Ko sie olet noutanu toistuksen se lähätethään kansa auttomaattisesti sinun tikitaahliin preiviloohvaan, jos sulla oon semmonen.  Jos sulla ei ole tikitaalia preiviloovaa sie saatat lukea tässä kunka sie laitat semmosen.
  4. Valmis ette käyttää. Muista tutkia mikkä säänöt jällaavat sinun reisupaikale.  

Kunkas pitkhään se mennee ette saaja vaksinasuunitoistuksen?

Se ottaa jonku päivän (korkeinthaans seittemän) vaksineerinkin jälkhiin ennen ko sie saatat noutaa ulos sinun vaksinasuunitoistuksen. Se riippuu siittä ette se joka oon vaksineeranu pittää keritä laittaa tiot sisäle Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.  

Tarttenkos mie olla täysvaksineerattu ette saaja vaksinasuunitoistuksen ja ette reisata?

Sie saatat saaja vaksinasuunitoistuksen ko sie olet ottanu yhen vaksiiniannoksen.  

Se ei ole kuitenkhaan varma ette se riittää yhelä vaksiiniannoksella ette reisata sisäle yhtheen maahaan. Sie olet itte vastuulinen tutkimhaan mikä jällaa sinun reisupaikala.  

Hae ensi siassa informasuunia ulkomaareisuista seuraavasta: Ulkomaateparttementti (UD). Ampasaatitten webbipaikassa Sweden Abroad oon informasuunia eri maitten päätöksistä. UD:n appi resklar tekkee ette oon helpompi pittää vaaria mikä jällaa sinun reisupaikala.

Kunkas pitkhään vaksinasuunitoistus oon voimassa?

Vaksinasuunitoistus oon voimassa 90 päivää jälkhiin ko se oon rekistreerattu. Sen jälkhiin sie saatat noutaa uuen.

Täälä sie löyät lissää kysymyksiä ja vastauksia covidtoituksista