Illustration av man som sitter vid dator och tittar på covidbevis.se

Covidtoistus pittää helpottaa reisuissa ja tapahtumisissa

Covidtoistus näyttää ette sie olet saanu vaksiinin covid-19:ia vasten, ette sie olet testattu nekatiivisti elikkä ette sie olet parantunnu covid-19:ista. Palveluksessa Covidbevis.se sie saatat saaja toistuksen vaksinasuunista. Sie löyät informasuunia niistä kolmesta eri toistuksista tässä alla.

EU flag

This information has been produced with financial support of the European Union. Its contents are the responsibility of the Swedish eHealth Agency and do not necessarily reflect the views of the European Union.