Illustration av man som sitter vid dator och tittar på covidbevis.se

Covidtoistus pittää helpottaa ko reisaa

EU:n tikitaali Covidtoistus (ennen kuttuttu Vihriäinen toistus/Gröna bevis) oon tuleva ilhmainen e-palvelu jostako sie saatat saaja toistuksen ette sie olet saanu vaksiinin covid-19 vasten. Covid-19 toistus aukea 1 heinäkuuta. Viimisthään elokuun alusta Covidtoistuksen palvelun kautta mennee noutaa toistuksen nekatiivistä covid-19 testistä ja toistuksen ette oon parantunnu siittä.

Neljä askelta ette saaja sinun tikitaalin toistuksen 1 heinäkuusta lähtien

Täälä sie löyät net eri askelheet ennen ko sie saatat saaja sinun tikitaalin toistuksen sinun mupihliin, taattorhiin elikkä syrffiplathaan.  

  • Ota vaksiini. Seittemän päivän sisäle vaksinasuuni ilmotethaan Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.
  • Lokkaa sisäle e-lekitimasuunila www.covidbevis.se (aukea 1 heinäkuuta).
  • Noua, kirjota ulos elikkä säästä sinun vaksinasuunitoistus. Toistus lähätethään kansa automaattisesti sinun tikitaahliin preiviloohvaan, jos sulla oon semmonen.
  • Käyttövalmis. Muista ette tarkastaa mikkä säänöt jällaavat sinun reisupaikale.

Se viipyy jonku päivän (korkeinthaans seittemän päivää) vaksineerinkin jälkhiin ennen ko sie saatat noutaa ulos sinun vaksinasuunitoistuksen. Se johtuu siittä ette se joka oon antanu vaksiinin kerkiä panna sisäle tiot Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.

 

Helpottaa reisuja Euroopassa

Tikitaalit covidtoistukset pitävät helpottaa reisuja Euroopassa coronapantemiin aikana koska net oon muotostettu samala laila koko EU:ssä.

Tikitaalila Covidtoistuksella sie piät helposti saattaa näyttää ette:

  • sie olet saanu vaksiinin covid-19 vasten
  • sulla oon nekatiivi testi, elikkä
  • ette sie olet parantunnu covid-19:sta (niin sanottu ette sulla oon ollu positiivi testi, ei antikroppitesti)

Muista ette se oon se maa johonka sie reisaat joka päättää mikkä säänöt sielä jällaavat. Se oon sinun vastuu ette tarkastaa jos sie täytät vaatimukset ette saaja reisata sisäle siiheen maahaan.  

E-terhveysvirasto oon vastuulinen e-palvelusta Covidtoistus ja myöntää toistukset. Virasto suunittellee ette aukasta e-palvelun Covidtoistus 1 heinäkuuta. E-palvelu perustuu EU-säätänthöön EU:n tikitaalisesta covidtoistuksesta.

E-palvelhuun, Covidtoistus, ei kuulu aluksi ko toistus vaksinasuunista Covid-19 vasten. Seittemän päivän sisäle sinun vaksinasuunin jälkhiin se pittää olla ilmotettu sisäle Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin, ja silloin sie saatat noutaa sinun Covidtoistuksen. Sie  tarttet ruottalaisen e-lekitimasuunin ette lokata sisäle e-palvelhuun.

Se jollako uupuu, elikkä ei saata käyttää, e-lekitimasuunia ja halvaa vaksinasuunitoistuksen, tullee, sen siihaan ko käyttää e-palvelua, saahmaan hänen Covidtoistuksen vaksinasuunista lähätetyksi kotia kansankirjaosotheesheen. Planketti suostumukselle tullee olheen E-terhveysviraston webbipaikala 1 heinäkuusta lähtien. 

Vissit maat saattavat hyväksyä sisälereisun vain yhen annoksen elikkä pruutan jälkhiin. Ulkomaateparttementilä (UD) oon aijantasotettua informasuunia mikkä säänöt jällaavat reisuile eri maihiin. Sie löyvät länkkiä informasuuhniin tässä vieressä.

 

Mitäs vaksinasuunitoistus sisältää?  

Sinun vaksinasuunitoistus sisältää:  

  • sinun nimen ja syntymätaatumin, myöntämispäivän,
  • informasuunia sinun vaksiinista ja koska sie sait sen
  • ynikin serttifikaatti-tunnustuksen (id:n)

Tietoja vaksiinasuunista ilmotethaan Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin (NVR) ja säästethään Kansanterhveysvirastolla.  

Muista ette se viipyy jonku päivän (enniiten seittemän päivää) vaksinasuunin jälkhiin ennen ko sie saatat noutaa ulos sinun vaksinasuunitoistuksen. Se johtuu siittä ette se joka oon antanu vaksiinin kerkiä panna sisäle tiot Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.

 

Jatkuva Covidtoistuksen kehitys  

Ensimäisheen Covidtoistuksen värsuuhniin kuuluu vain toistus ette sinua oon vaksineerattu covid-19 vasten. E-terhveysvirasto tekkee töitä ette toistus nekatiivistä covid-19 testistä ja toistus paranemisestaki kuuluvat siiheen.