Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania.

Czy muszę posiadać Certyfikat Covid, aby móc podróżować?

Nie, Certyfikat Covid nie jest wymogiem umożliwiającym podróżowanie w UE. Cyfrowe potwierdzenie szczepienia, w Szwecji zwane Covidbevis, zostało opracowane w celu ułatwienia podróżowania do innych krajów należących do UE. 

Na portalu internetowym Folkhälsomyndigheten dostępne są informacje dla osób, które planują podróż.

W niektórych krajach wymagane jest zaświadczenie potwierdzające, że nie chorujesz na Covid-19, aby móc do niego wjechać. Inne kraje wymagają zaświadczenia, aby ich obywatele mogli wrócić do domu i nie musieli pozostawać na kwarantannie. Różne kraje wymagają różnych zaświadczeń i dlatego powinieneś sprawdzić, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego planujesz pojechać.

Informacji na temat podróży za granicę należy w pierwszym rzędzie poszukiwać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (UD). Na portalu internetowym ambasad Sweden Abroad dostępne są informacje na temat przepisów obowiązujących w różnych krajach. Aplikacja UD Resklar ułatwia bieżące sprawdzanie, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego podróżujesz.

Kiedy możliwe będzie uzyskanie Certyfikatu Covid?

E-hälsomyndigheten planuje udostępnić e-usługę Certyfikat Covid dnia 1 lipca.

 

Jak będzie przebiegał proces uzyskania Certyfikatu Covid?

Za e-usługę Certyfikatów Covid i wydawanie zaświadczeń o zaszczepieniu odpowiada E-hälsomyndigheten.

Regiony odpowiadają za to, aby informacje o przeprowadzonych szczepieniach zostały przekazane do Krajowego Rejestru Szczepień (NVR) prowadzonego przez Folkhälsomyndigheten. Poprzez zamówienie zaświadczenia o zaszczepieniu w e-usłudze Certyfikat Covid obywatel wnioskuje o wyciąg z NVR, który stanowi podstawę do wydania Certyfikatu Covid.

Certyfikat Covid wysyłany jest automatycznie na Twoją cyfrową skrzynkę odbiorczą. Jeśli nie posiadasz cyfrowej skrzynki odbiorczej, możesz ją założyć tutaj. Certyfikat Covid można również zapisać i wydrukować.

Co obejmuje Certyfikat Covid? Czy za pomocą e-usługi mogę otrzymać również zaświadczenie o wyniku testu i zaświadczenie o wyzdrowieniu?

Pierwsza wersja e-usługi Certyfikat Covid obejmuje jedynie zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19.

Trwają prace w celu włączenia do e-usługi również zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na Covid-19 oraz zaświadczenia o wyzdrowieniu zgodnie z przyszłym rozporządzeniem UE. Pod pojęciem wyzdrowienia rozumie się, że można okazać pozytywny wynik testu na Covid-19-test wykonanego przez personel medyczny co najmniej dziesięć dni wcześniej.

 

Gdzie mam okazywać Certyfikat Covid?

Certyfikat Covid można okazywać między innymi przy przekraczaniu granicy podczas weryfikacji tożsamości. Twój Certyfikat Covid powinien być dostępny przez cały czas podróży.

Pamiętaj, aby z odpowiednim wyprzedzeniem przed podróżą sprawdzić, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego się udajesz. Pobierz aplikację UD Resklar w celu uzyskania aktualnych informacji na temat Twojego celu podróży. Również ambasady udostępniają aktualne informacje dotyczące podróżowania na portalu Sweden Abroad.

 

Co muszę zrobić, aby otrzymać Certyfikat Covid?

Od 1 lipca zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko Covid-19 będzie włączone do e-usługi Certyfikat Covid. Aby uzyskać cyfrowy Certyfikat Covid, musisz być zaszczepiony przeciwko Covid-19. Aby móc zalogować się do e-usługi, musisz posiadać szwedzką e-legitymację.

Jeśli nie posiadasz e-legitymacji, możesz ją uzyskać poprzez Skaffa e-legitimation [Uzyskaj e-legitymację] Elegitimation [Elegitymacja].

Osoby nieposiadające ważnej e-legitymacji również będą mogły zamówić Certyfikat Covid od 1 lipca. W tym celu należy posiadać szwedzki osobisty numer identyfikacyjny i oczywiście trzeba być zaszczepionym.

Od 1 lipca można złożyć wniosek w E‑hälsomyndigheten – formularz zgody będzie dostępny na portalu internetowym E‑hälsomyndigheten. Następnie otrzymasz swój Certyfikat Covid w formie papierowej pocztą na swój adres zameldowania. (Niemożliwe jest złożenie wniosku o ani otrzymanie Certyfikatu Covid wcześniej, ponieważ unijne rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie dnia 1 lipca.)

E-hälsomyndigheten pracuje nad włączeniem do e-usługi również zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na Covid‑19 i zaświadczenia o wyzdrowieniu.

 

Nie posiadam e-legitymacji, co w takim razie muszę zrobić?

Tutaj znajdziesz informacje na temat tego, co zrobić: Skaffa e-legitimation [Uzyskaj e-legitymację]|Elegitimation [Elegitymacja] (e-legitimation.se)

Osoby nieposiadające ważnej e-legitymacji również będą mogły zamówić Certyfikat Covid od 1 lipca. W tym celu należy jednak posiadać szwedzki osobisty numer identyfikacyjny i oczywiście trzeba być zaszczepionym.

Od 1 lipca można złożyć wniosek do E‑hälsomyndigheten – formularz zgody będzie dostępny na portalu internetowym E‑hälsomyndigheten. Następnie otrzymasz swój Certyfikat Covid w formie papierowej pocztą na swój adres zameldowania.

(Niemożliwe jest złożenie wniosku o ani otrzymanie Certyfikatu Covid wcześniej, ponieważ unijne rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie dnia 1 lipca.)

 

Nie mogę użyć e-legitymacji, co mam zrobić?

Jeśli nie możesz użyć e-legitymacji, od 1 lipca możesz zamówić zaświadczenie o zaszczepieniu w E-hälsomyndigheten. W celu zamówienia wydrukuj, wypełnij i wyślij formularz pocztą do tego urzędu. Następnie urząd prześle zaświadczenie o zaszczepieniu na Twój adres zameldowania. Pamiętaj, aby zamówić zaświadczenie o zaszczepieniu z odpowiednim wyprzedzeniem przed podróżą.

(Niemożliwe jest złożenie wniosku o ani otrzymanie Certyfikatu Covid wcześniej, ponieważ unijne rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie dnia 1 lipca.)

 

Czy w celu uzyskania Certyfikatu Covid muszę posiadać cyfrową skrzynkę odbiorczą?

Nie, nie trzeba w tym celu posiadać cyfrowej skrzynki odbiorczej, ale sposób ten jest wygodny i bezpieczny i może służyć za przydatne miejsce do przechowywania. Możesz również zapisać i wydrukować swój Certyfikat Covid bezpośrednio z używanego przez Ciebie urządzenia cyfrowego.

 

Czy muszę zapłacić za Certyfikat Covid?

Nie, jest on bezpłatny.

 

W jakim czasie po zaszczepieniu mogę uzyskać Certyfikat Covid?

Najpierw fakt szczepienia musi zostać zgłoszony do Krajowego Rejestru Szczepień (NVR). Dlatego uzyskanie Certyfikatu Covid może potrwać około siedmiu dni. E-usługa Certyfikat Covid zostanie udostępniona dnia 1 lipca i niemożliwe jest zamówienie ani uzyskanie certyfikatu przed tą datą.

Pamiętaj, że w pewnych przypadkach można otrzymać Certyfikat Covid, zanim będzie można go użyć w związku z wjazdem do jakiegoś kraju. Obecnie istnieją na przykład kraje, które uznają ważność certyfikatu dopiero po upływie 14 dni od otrzymania ostatniej dawki szczepionki. Dlatego musisz sprawdzić, jakie regulacje obowiązują w kraju, do którego się udajesz.

Dowiedz się z wyprzedzeniem, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego podróżujesz, zob. aplikacja UD Resklar i portal internetowy Ambasad Sweden Abroad.

 

Czy to, jaką szczepionkę otrzymałem, ma jakieś znaczenie?

Wszystkie szczepionki przeciw Covid-19 podawane w Szwecji są zatwierdzone na potrzeby Certyfikatu Covid.

 

Czy Certyfikat Covid jest ważny, jeśli otrzymałem dwie różne szczepionki?

Po zaszczepieniu będziesz mógł pobrać Certyfikat Covid zawierający informacje na temat Twojego szczepienia (nawet jeśli zostałeś zaszczepiony dwoma różnymi szczepionkami).

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem zaświadczenia o zaszczepieniu będą wydawane wszystkim osobom zaszczepionym przeciwko Covid-19, niezależnie od rodzaju szczepionki. Poszczególne kraje muszą akceptować zaświadczenia o zaszczepieniu szczepionkami zatwierdzonymi w UE.

W pozostałym zakresie kraje mają swobodę w określaniu obowiązujących zasad. Sam musisz z wyprzedzeniem dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego się udajesz. Pobierz aplikację Resklar w celu uzyskiwania aktualnych informacji o swoim celu podróży. Również ambasady udostępniają aktualne informacje na portalu Sweden Abroad.

 

Czy aby uzyskać Certyfikat Covid, trzeba być zaszczepionym dwoma dawkami, czy wystarczy jedna dawka?

W Twoim Certyfikacie Covid będzie znajdować się informacja na temat rodzaju szczepionki i liczby otrzymanych dawek. Certyfikat Covid można uzyskać po otrzymaniu pierwszej dawki.

Zasady dotyczące wymogu zaszczepienia jedną lub dwoma dawkami mogą być różne w różnych krajach. To kraj, do którego podróżujesz, decyduje, jakie zasady tam obowiązują. Dlatego musisz dowiedzieć się z odpowiednim wyprzedzeniem przed podróżą, jakie obowiązują zasady, zob. aplikacja Resklar UD i portal internetowy Ambasad Sweden Abroad.

 

Czy wystarczy sam fakt zaszczepienia, czy trzeba wykonać test PCR?

W różnych krajach mogą obowiązywać różne zasady. To kraj, do którego podróżujesz, decyduje, jakie zasady tam obowiązują. Dlatego musisz dowiedzieć się z odpowiednim wyprzedzeniem przed podróżą, jakie obowiązują zasady, zob. aplikacja Resklar UD i portal internetowy Ambasad Sweden Abroad.

 

Czy moje dziecko musi posiadać Certyfikat Covid, aby móc podróżować?

Celem Certyfikatu Covid jest ułatwienie podróżowania w UE. Obecnie szczepienia przeciwko Covid-19 generalnie nie są oferowane dzieciom i dlatego posiadanie zaświadczenia o zaszczepieniu nie jest wymagane w przypadku dzieci.

Trwają prace nad włączeniem do Certyfikatu Covid zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na Covid‑19 i zaświadczenia o wyzdrowieniu. Zgodnie z wstępnym unijnym rozporządzeniem również dzieci będą mogły otrzymać zarówno zaświadczenie o zaszczepieniu, jak i dwa przyszłe zaświadczenia. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób będzie to przebiegało w Szwecji.

Pamiętaj, aby w każdym przypadku dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego podróżujesz. Aktualne informacje o zasadach obowiązujących w poszczególnych krajach dostępne są w UD.

 

Czy Certyfikat Covid będzie również obowiązywał w przypadku innych wydarzeń niż podróże, na przykład koncertów, spektakli teatralnych i wydarzeń sportowych?

Certyfikat Covid został opracowany w celu odpowiedzenia na międzynarodowe wymogi i jest przeznaczony do ułatwienia podróżowania. Będzie on mógł być okazywany między innymi przy przekraczaniu granicy podczas weryfikacji tożsamości.

Dnia 27 maja rząd poinformował, że rozważa możliwość wykorzystania zaświadczeń o zaszczepieniu lub podobnych zaświadczeń na potrzeby niektórych wydarzeń i zgromadzeń publicznych przez ograniczony czas. Rząd poinformuje o swoim stanowisku w tej kwestii w połowie czerwca.

 

Czy pozytywny wynik badania przeciwciał będzie ujęty w Certyfikacie Covid?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem badanie przeciwciał nie będzie uprawniało do uzyskania cyfrowego Certyfikatu Covid potwierdzającego wyzdrowienie. Do uzyskania Certyfikatu Covid uprawniał będzie wyłącznie wcześniej uzyskany pozytywny wynik testu NAAT (PCR) wykonanego przez personel służby zdrowia i opieki zdrowotnej lub wykwalifikowany personel testujący (nie wynik testu wykonanego samodzielnie).

Zaświadczenie o wyzdrowieniu będzie mogło zostać wydane nie wcześniej niż po upływie jedenastu dni od uzyskania pozytywnego wyniku testu NAAT (PCR). Będzie ono ważne przez 180 dni od daty uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu.   

 

Czy można uzyskać Certyfikat Covid przed dniem 1 lipca?

E-hälsomyndigheten musi posiadać podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych zawartych w zaświadczeniu. Podstawa prawna będzie dostępna z dniem wejścia w życie unijnego rozporządzenia oraz nowego szwedzkiego rozporządzenia, tzn. 1 lipca. Zatem obecnie, przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia, w Szwecji nie istnieje podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych zawartych w zaświadczeniu na poziomie krajowym.

 

Pierwszą dawkę szczepienia otrzymałem w innym kraju, a drugą dawkę otrzymam w Szwecji. Czy będę mógł uzyskać ważny Certyfikat Covid?

Jeśli drugą dawkę szczepienia otrzymasz w Szwecji, świadczeniodawca może zgłosić Twoje szczepienie do Krajowego Rejestru Szczepień jako dawkę 2 z 2 (2/2). Wtedy na www.covidbevis.se będziesz mógł uzyskać zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu. Ważne jest, aby w punkcie szczepień w Szwecji poinformować, że jest to Twoja druga dawka, aby możliwe było prawidłowe zarejestrowanie szczepienia. W tym celu musisz posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą zaszczepienie pierwszą dawką wystawione przez świadczeniodawcę lub urząd.

 

Czy można uzyskać Certyfikat Covid w innym państwie europejskim, jeśli tam przebywam? Czy systemy poszczególnych państw będą mogły wymieniać informacje między sobą?

Certyfikat będzie można pobrać przez www.covidbevis.se pod warunkiem, że zostałeś zaszczepiony w Szwecji i posiadasz szwedzką e-legitymację. Poszczególne państwa nie będą przesyłać do siebie informacji o szczepieniach lub testach. Jeśli zostałeś zaszczepiony lub wykonałeś test w innym państwie należącym do UE, musisz sprawdzić, w jaki sposób uzyskać zaświadczenie w tym państwie.

 

Czy Certyfikat Covid uzyskać mogą jedynie obywatele szwedzcy?

Aby uzyskać cyfrowy Certyfikat Covid w Szwecji, musisz posiadać szwedzki osobisty numer identyfikacyjny, musisz być zaszczepiony w Szwecji i posiadać zatwierdzoną szwedzką e-legitymację.

E-hälsomyndigheten pracuje nad tym, aby osoby nieposiadające szwedzkiej e-legitymacji i szwedzkiego osobistego numeru identyfikacyjnego mogły otrzymać zaświadczenie o zaszczepieniu w Szwecji.

 

Czy mogę uzyskać cyfrowy Certyfikat Covid, jeśli jestem obywatelem szwedzkim, ale mieszkam za granicą?

E-hälsomyndigheten nie wydaje Certyfikatów Covid potwierdzających zaszczepienie w innych krajach.

Jeśli zostałeś zaszczepiony lub wykonałeś test w innym państwie należącym do UE (oraz w Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinie), powinieneś dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uzyskać zaświadczenie w tym państwie.