گواهی واکسیناسیون جهت مسافرت

اگر در برابر covid-19 واکسینه شده باشید می‌توانید جهت مسافرت یک گواهی واکسیناسیون دریافت نمایید. در اینجا گام‌های مختلف پیش از آنکه بتوانید گواهی الکترونیکی خود را در تلفن همراه، رایانه و یا تبلت خود دریافت کنید، می‌آید.

  1. خود را واکسینه نمایید. ظرف هفت روز این واکسیناسیون به سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون‌ها گزارش می‌شود.
  2. با شناسه الکترونیکی خود e-legitimation وارد سیستم شوید: www.covidbevis.se.
  3. گواهی کووید خود را دریافت، پرینت یا ذخیره نمایید. هنگامی که این گواهی را دریافت نمودید یک نسخه از آن بصورت خودکار به صندوق پستی الکترونیکی شما هم، اگر آن را داشته باشید، ارسال می‌شود.   اگر صندوق پستی الکترونیکی ندارید در اینجا می‌توانید در مورد نحوه بدست آوردن آن مطالعه نمایید.
  4. اکنون گواهی آماده استفاده است. بخاطر داشته باشید که مقرراتی که در مقصد سفرتان اعتبار دارد را بررسی کنید

دریافت گواهی واکسیناسیون چقدر طول می‌کشد؟

بعداز واکسینه شدن چند روز طول می‌کشد (حداکثر ٧ روز)  تا گواهی واکسینه شدن خود را دریافت کنید. این امر به این بستگی دارد که مرجعی که واکسیناسیون را انجام داده فرصت کند اطلاعات مربوطه را در سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون وارد نماید.

آیا واکسیناسیون من باید کامل شده باشد تا بتوانم یک گواهی واکسن دریافت نموده و مسافرت نمایم؟

پس از آنکه یک دوز واکسن را دریافت نمودید می‌توانید یک گواهی کووید دریافت نمایید.

اما اطمینانی وجود ندارد که یک دوز واکسن برای ورود به یک کشور کافی باشد. این خود شما هستید که مسئولیت دارید مقررات معتبر در مقصد سفر خود را بررسی نمایید. 

در درجه اول اطلاعات در مورد سفرهای خارجی را در اینجا جستجو نمایید: وزارت امور خارجه سوئد (UD). در وبسایت سفارتخانه‌های سوئد Sweden Abroad اطلاعات در مورد مقررات در کشورهای مختلف وجود دارد.   اپلیکیشن وزارت امور خارجه resklar اطلاع یافتن از مقررات موجود در مقصد سفرتان را آسان‌تر می‌کند.

گواهی کووید تا چه مدتی اعتبار دارد؟

گواهی کووید ٩٠ روز از تاریخ صدور اعتبار دارد. پس از آن می‌توانید گواهی جدیدی دریافت نمایید.

اطلاعات بیشتر

در اینجا شما سوالات و پاسخ های بیشتری در مورد COVID-19 پیدا کنید