گواهی بهبودی - مدرک بهبودی جهت مسافرت

گواهی بازیافت اثبات است که شما بیمار به عنوان یک نتیجه از COVID-19 سقوط کرده اند اما بهبود یافته اند.

این گواهی تنها در صورتی صادر می‌شود که تست شما از سوی کادر بهداشتی و درمانی و یا سایر کارکنان دارای صلاحیت انجام تست انجام گرفته باشد. براساس مقررات اتحادیه اروپا نمونه آزمایش‌های گرفته شده 

توسط خود فرد و تست‌های شخصی برای گواهی بهبودی معتبر نیست.  کارکنان مذکور باید تست را بصورت فیزیکی بر روی شما انجام دهند.

از ١٢ اوت سه نوع مختلف گواهی کووید برای شمایی که می‌خواهید سفر کنید موجود است:

 • ·         اگر واکسینه شده‌اید می‌توانید گواهی واکسیناسیون دریافت نمایید
 • ·         اگر واکسینه نشده‌اید این امکان وجود دارد که یک تست برای covid-19 انجام دهید. اگر نتیجه تست منفی باشد می‌توانید یک گواهی تست دریافت کنید.
 • ·          برای شما که در اثر covid-19 بیمار شده‌اید در موارد ویژه امکان بدست آوردن یک گواهی بهبودی وجود دارد.

 

برای بیشتر افراد ساده‌تر و سریع‌تر آن است که یک گواهی واکسیناسیون یا یک گواهی تست (بعداز انجام یک تست منفی covid-19) بدست آورند تا یک گواهی بهبودی، زیرا گواهی بهبودی مستلزم برخورداری از شرایط ویژه‌ای می‌باشد.

شروط لازمه گواهی بهبودی

در مواردی ویژه ممکن است این امکان وجود داشته باشد که فرد یک گواهی بهبودی دریافت نماید.

برای آنکه این امر امکان پذیر باشد باید چندین نکته در مورد شما صدق نماید:

 • ·         نتیجه تست covid-19 شما باید مثبت شده باشد.
 • نمونه آزمایش باید توسط کادر درمانی آموزش دیده در سوئد گرفته شده باشد. کارکنان مذکور باید تست را بصورت فیزیکی بر روی شما انجام دهند. تست مربوطه باید یک به اصطلاح NAAT-test  (PCR یا مشابه آن) باشد. نمونه آزمایش‌های گرفته شده توسط خود فرد و تست‌های شخصی معتبر نیست.  همچنین دقت نمایید که براساس مقررات اتحادیه اروپا تست پادتن هم معتبر نیست.
 • بایستی از اولین نتیجه مثبت تست شما هم  حداقل ١١ روز گذشته باشد.
 • این گواهی می‌تواند حداکثر ١٨٠  از تاریخ روزی که نتیجه تست مثبت شد، قدمت داشته باشد. تاریخ اعتبار همچنین شش ماه از تاریخ صدور می‌باشد.
 • شما باید ١٦ سال تکمیل و دارای شماره شناسایی شخصی سوئدی باشید. (این امکان که بتوان برای کودکان و افراد بدون شماره شناسایی شخصی هم گواهی بهبودی صادر نمود، بعدا اضافه خواهد شد).

اگر حائز این شرایط می‌باشید به وبسایت 1177.se  مراجعه نموده و مشاهده نمایید در منطقه بهداری شما برای درخواست یک گواهی بهبودی چه مقرراتی وجود دارد.

برای دریافت یک گواهی بهبودی اینگونه اقدام نمایید

 1. شما در اثر covid-19 بیمار بوده‌اید. از طریق یک تست NAAT-test برای covid-19 که در سوئد توسط کادر درمانی آموزش دیده انجام شده ( غیر از نمونه‌گیری توسط خود فرد و یا تست شخصی) نتیجه آزمایش شما مثبت شده است.
 2. پس از بهبودی و حداقل ١١ روز پس از آنکه نتیجه تست شما مثبت شد، می‌توانید درخواست صدور یک گواهی بهبودی از مرکز ارائه کننده خدمات درمانی مربوطه نمایید. شما از طریق 1177.se با خدمات درمانی تماس گرفته و صفحه مربوط به منطقه بهداری خود را انتخاب می‌کنید تا بدانید دقیقا در منطقه بهداری شما چه مقرراتی معتبر است.
 3. مرکز ارائه کننده خدمات درمانی درخواستی را برای سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی ارسال می‌کند تا یک گواهی بهبودی تهیه شود.
 4. اگر یک صندوق پست الکترونیکی دارید (Digimail, E-boks, Kivra و یا Min myndighetspost) گواهی بهبودی شما به آنجا فرستاده می‌شود.
 5. اگر فاقد یک صندوق پست الکترونیکی می‌باشید، گواهی بهبودی به آدرس محل سکونت شما ارسال خواهد شد.

گواهی بهبودی تا چه مدت اعتبار دارد؟

گواهی بهبودی ١٨٠ روز از تاریخی که نتیجه تست  covid-19 شما مثبت شد معتبر خواهد بود.

اطلاعات بیشتر

در اینجا شما سوالات و پاسخ های بیشتری در مورد COVID-19 پیدا کنید