گواهی تست - مدرک تست منفی کووید جهت مسافرت

اگر در برابر covid-19 واکسینه نشده‌اید اما نیاز به گواهی کووید نتیجه منفی تست covid-19 دارید، می‌توانید خود را برای covid-19 آزمایش نمایید. اگر نتیجه تست منفی شود می‌توانید یک گواهی تست دریافت کنید که در هنگام سفر از آن استفاده نمایید.

این امر را مد نظر قرار دهید که تست قدیمی covid-19 و یا تستی که خود شما انجام داده باشید معتبر نیست. این تست باید توسط کادر بهداشتی درمانی دارای صلاحیت و یا سایر افراد تایید شده ارائه دهنده تست ، انجام گیرد. کارکنان مذکور باید تست را بصورت فیزیکی بر روی شما انجام دهند.  نتیجه تست تنها برای چند روز اعتبار دارد - این امر را بررسی نمایید که در مقصد سفر شما نتیجه منفی تست تا چه مدت اعتبار دارد.

در طول یک دوره انتقالی تا ١٢ اوت، گواهی‌های معمولی سفر مربوط به نتیجه منفی تست covid-19 برای ورود به کشور اعتبار داشتند. از ١٢ اوت کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند یک گواهی انجام تست طلب کنند که از سوی سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی E-hälsomyndigheten صادر شده باشد. مهم است که از آنچه در این مورد در مقصد سفرتان مطالبه می‌شود آگاهی یابید.

نحوه انجام کار اینگونه است

  • در مورد مقرراتی که در کشوری معتبر است که می‌خواهید به آنجا سفر ‌کنید اطلاع حاصل نمایید.
  • به یک ارائه دهنده خدمات درمانی که به خدمات Covidbevis پیوسته است مراجعه نمایید. در قسمت پایانی این صفحه فهرستی از ارائه دهندگان خدمات درمانی می‌یابید که به این خدمات پیوسته‌اند.
  • در هنگام مراجعه به کارکنان می‌گویید که یک گواهی تست می‌خواهید، یعنی یک گواهی کووید نشان دهنده نتیجه منفی تست covid-19.
  • این آزمایش توسط کادر آموزش دیده انجام می‌گیرد.
  • نمونه آزمایش مورد آنالیز قرار می‌گیرد.
  • اگر نتیجه آزمایش منفی باشد نتیجه آن برای سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی ارسال می‌شود.
  • سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی بطور خودکار یک گواهی انجام تست ایجاد می‌کند.
  • اگر یک صندوق پستی الکترونیکی داشته باشید، گواهی تست شما به آنجا فرستاده می‌شود.
  • اگر صندوق پستی الکترونیکی ندارید ارائه دهنده خدمات درمانی به شما یک گواهی تست می‌دهد، که یا بصورت کاغذی و یا از طریق یک راه‌حل الکترونیکی خواهد بود. اگر مطمئن نیستید چگونه می‌توانید گواهی تست خود را دریافت نمایید از ارائه دهنده خدمات درمانی خود بپرسید.

 دریافت یک گواهی تست چه مدت طول می‌کشد؟

برای آگاهی از مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه را دریافت کنید این امر را با ارائه دهنده خدمات درمانی که تست را انجام می‌دهد کنترل نمایید.

گواهی تست چه مدت اعتبار دارد؟

هر یک از کشورهای عضو خود تعیین می‌کند که مدت اعتبار تست اسید نوکلئیک PCR-test  و تست پادتن (تست سریع) چقدر می‌باشد.  قبل از انجام تست از مقرراتی که در مقصد سفرتان معتبر است آگاهی یابید. در بیشتر موارد این تست‌ها تنها برای چند روز اعتبار دارند.

خود شما باید این امر را بررسی کنید که آیا کشوری که می‌خواهید به آنجا سفر کنید  تست‌های سریع را می‌پذیرد یا نه.

من تست را انجام داده‌ام اما هنوز هیچ گواهی تستی دریافت نکرده‌ام، به چه نحو باید اقدام کنم؟

با ارائه دهنده خدمات درمانی که از شما تست گرفته تماس بگیرید و از آنها بپرسید. بخاطر داشته باشید که اگر صندوق پست الکترونیکی ندارید، حق دارید یک گواهی تست کاغذی دریافت نمایید.

Här kan du läsa mer om vilka tester som är godkända inom EU

Här hittar du fler frågor och svar om covidbevis

فهرست ارائه دهندگان خدمات درمانی که به خدمات Covidbevis پیوسته‌اند

دقت نمایید که تنها ارائه دهندگان خدمات درمانی متصل به خدمات Covidbevis هستند که می‌توانند تست‌هایی انجام دهند که نتیجه آن بصورت گواهی تست ثبت می‌گردد.

(شرکت‌هایی که در این فهرست نیستند به خدمات Covidbevis نپیوسته‌اند و نمی‌توانند گواهی تست صادر نمایند). 

مناطق در این فهرست برپایه ترتیب حروف الفبا دسته بندی شده‌اند. 

 

Alingsås

Expresscare: www.expresscare.se

Arvika

Edmans Hälsa: www.edmanshalsa.se

Bengtsfors

Dalslandskliniken: www.dalslandskliniken.se

Boden

Jobbhälsan: www.jobbhalsan.se

Macc Scandinavia: www.covidprov.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Visida: www.visida.se

Borås

Dr. Svar: www.drsvar.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Botkyrka

Genetika: www.genetika.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Testmottagningen: www.testmottagningen.se

Danderyd

Doktor Hemma Stockholm AB: www.doktorhemma.se

Sina Care: www.sina.se

Ekerö

Covidlabs: www.covidlabs.se

Enköping

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Resecentrum Vaccinationer: www.resecentrumvaccinationer.se

Eskilstuna

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vårdcentralen Årby: www.vcarby.se

Eslöv

Kvickotek: www.kvicktest.se

Falun

Covidlabs: www.covidlabs.se

Expresscare: www.expresscare.se

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Gnesta

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Gnosjö

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Gotland

Rocus Medical: www.rocus.se

Gävle

Anelia Care: www.aneliacaregavle.se

BRC Utvecklingspartner: www.brcenter.se

Covidlabs: www.covidlabs.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Göteborg

Askimskliniken: www.askimskliniken.se

Carelab: www.carelab.se

Cleopatra Medical Center: www.cmcenter.se

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare.se

Friskintyg.nu: www.friskintyg.nu

Gendoktorn: www.gendoktorn.se

Götabergshälsan: www.gotabergshalsan.se

Hedda Care: www.heddacare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

Intygslakaren.se: www.intygslakaren.se

Legehuset: www.legehuset.se

Långedrags sjuksköterskemottagning: www.langedragsmottagningen.se

Lifelab: www.lifelab.se

Medicinska Intyg: www.medicinskaintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Scantest: www.scantest.se

Sina Care: www.sina.se

Snabblabb: www.snabblabb.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Testmottagningen.se: www.testmottagningen.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Vårdcentrum: www.vardcentrum.com

Vårdkuriren: www.vardkuriren.se

Werlabs: www.werlabs.se

Götene

Norrländsk Sjukvårdskonsult: www.sjvkonsult.se

Halmstad

Expresscare: www.expresscare.se

Reseintyg Sverige: www.reseintygsverige.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Haninge

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Helsingborg

Kry: www.kry.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PharmaUse: www.testcenter.nu

Scantest: www.scantest.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Huddinge

Genetika: www.genetika.se

Ortmedica: www.ortmedica.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Hudiksvall

Daveys Syrror: www.daveyssyrror.se

Valmea Vård: www.valmeavard.se

Huskvarna

Dr. Svar: www.drsvar.se

Härryda

Expresscare: www.expresscare.se

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Järfälla

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Ortmedica: www.ortmedica.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vibblaby Husläkarmottagning: www.vibblaby.se

Järna

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Jönköping

Covidlabs: www.covidlabs.se

Expresscare: www.expresscare.se

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Vaccinhuset: www.vaccinhuset.se

Kalmar

Covidlabs: www.covidlabs.se

Santob Care: www.santobcare.com

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccinera Kalmar: www.vaccinera.com

Karlshamn

Sina Care: www.sina.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Karlskrona

Expresscare: www.expresscare.se

Sina Care: www.sina.se

Karlstad

Covidlabs: www.covidlabs.se

Dr. Svar: www.drsvar.se

Scandinavian Gastro Clinic: www.scandinaviangastroclinic.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Kiruna

Expresscare: www.expresscare.se

Knivsta

Länsvaccinationer i Uppsala: www.lansvaccinationer.se

Kristianstad

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Expresscare: www.expresscare.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Kungsbacka

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Läkarhuset Kungsbacka : www.lakarhusetkungsbacka.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Kungsör

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Kungälv

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Friskintyg.nu: www.friskintyg.nu

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Ögonspegeln/Kungälvs Vaccinmottagning: www.kungalvsvaccin.com

Kävlinge

Löddeköpinge

Kvickotek: www.kvicktest.se

PharmaUse: www.testcenter.nu

Köping

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Landskrona

Kvickotek: www.kvicktest.se

Lilla Edet

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Linköping

Legehuset: www.legehuset.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Ludvika

BRC Utvecklingspartner: www.brcenter.se

Luleå

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare.se

Jobbhälsan: www.jobbhalsan.se

Visida: www.visida.se

Lund

Betahälsan: www.betahalsan.se

CorLab: www.corlab.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

InnoVacc: www.innovacc.se

Kvickotek: www.kvicktest.se

Sina Care: www.sina.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Malmö

Carelab: www.carelab.se

CorLab: www.corlab.se

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Expresscare: www.expresscare.se

Hedda Care: www.heddacare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

Kry: www.kry.se

Macc Scandinavia: www.covidprov.se

Medicinska Intyg: www.medicinskaintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PharmaUse: www.testcenter.nu

Reseintyg Sverige: www.reseintygsverige.se

Scantest: www.scantest.se

Scillas Sweden: www.scillas-sweden.se

Sina Care: www.sina.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Tjugonde friskvård i Malmö: www.tjugonde.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Vårdkuriren: www.vardkuriren.se

Werlabs: www.werlabs.se

Motala

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Mölndal

Scandinavian Gastro Clinic: www.scandinaviangastroclinic.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Nacka

PCR Direkt: www.pcrdirekt.com

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Norrköping

Covidlabs: www.covidlabs.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Nyköping

Kry: www.kry.se

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

Olofström

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Oxelösund

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Partille

Legehuset: www.legehuset.se

Piteå

Jobbhälsan: www.jobbhalsan.se

Ronneby

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Salem

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Sigtuna

Covidlabs: www.covidlabs.se

Expresscare: www.expresscare.se

Genetika: www.genetika.se

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

PCR Direkt: www.pcrdirekt.com

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Skurup

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Skövde

Expresscare: www.expresscare.se

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Reseintyg Sverige: www.reseintygsverige.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Sollentuna

Covidlabs: www.covidlabs.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Solna

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Ortmedica: www.ortmedica.se

PCR-tester Stockholm: www.pcrtester.se

Stenungsund

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Stockholm

Aleris Cityakuten: www.aleris.se

Bokaintyg.nu: www.bokaintyg.nu

Bonliva Care: www.bonliva.se/pcr-test

Carelab: www.carelab.se

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Covidlabs: www.covidlabs.se

Covidtestet: www.covidtestet.com

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare

Expresstesta: www.expresstesta.se

Genetika: www.genetika.se

Hedda Care: www.heddacare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

IDTM: www.idtm.se

Kry: www.kry.se

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

Legehuset: www.legehuset.se

Läkarlabbet: www.lakarlabbet.se

Medicinska Intyg: www.medicinskaintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Nordic Executive Medicine: www.nem.kaddio.com

PCRbilen.se: www.pcrbilen.se

PCR Direkt: www.pcrdirekt.com

PCR-doktor: www.pcrdoktor.se

PharmaUse: www.testcenter.nu

Reseintyg365.se: www.reseintyg365.se

Sina Care: www.sina.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Testmottagningen.se: www.testmottagningen.se

Test och Intyg: www.testochintyg.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Vårdbest: www.doktorhemma.nu

Vårdkuriren: www.vardkuriren.se

Werlabs: www.werlabs.se

Strängnäs

Strängnäsvaccin: www.strangnasvaccin.se

Strömstad

Expresscare: www.expresscare.se

Sundbyberg

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

PCRbilen.se: www.pcrbilen.se

Sundsvall

Covidlabs: www.covidlabs.se

Expresscare: www.expresscare.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Söderhamn

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Söderköping

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Södertälje

Fornhöjdens Vårdcentrum: www.fhvc.se

PCR Direkt: www.pcrdirekt.com

Tierp

Länsvaccinationer i Uppsala: www.lansvaccinationer.se

Tranås

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Trelleborg

InnoVacc: www.innovacc.se

Kvickotek: www.kvicktest.se

PharmaUse: www.testcenter.nu

Trelleborgskliniken: www.trelleborgskliniken.com

Trollhättan

Expresscare: www.expresscare.se

Trosa

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Täby

Covidlabs: www.covidlabs.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Uddevalla

Hälsobolaget: www.halsobolaget.se

Snabblabb: www.snabblabb.se

Umeå

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Norrländsk Sjukvårdskonsult: www.sjvkonsult.se

PCR-tester Stockholm: www.pcrtester.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Upplands-Bro

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Uppsala

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Covidlabs: www.covidlabs.se

Covidtestet: www.covidtestet.com

Dr. Svar: www.drsvar.se

Genetika: www.genetika.se

Länsvaccinationer i Uppsala: www.lansvaccinationer.se

MK Care Sweden: www.mkcaresweden.se

PCR-tester Stockholm: www.pcrtester.se 

Resecentrum Vaccinationer: www.resecentrumvaccinationer.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Vallentuna

Ortmedica: www.ortmedica.se

Varberg

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Friskintyg.nu: www.friskintyg.nu

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Värmdö

Testmottagningen.se: www.testmottagningen.se

Västerås

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Covidlabs: www.covidlabs.se

Din hälsa i Västerås: www.dinhalsavasteras.se

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Skandinaviskt Vaccin: www.skandinavisktvaccin.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Travel Nurse sjuksköterskemottagning i Västerås: www.travelnurse.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Växjö

Bonliva Care: www.bonliva.se/pcr-test

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Expresscare: www.expresscare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Ystad

InnoVacc: www.innovacc.se

Åtvidaberg

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Älmhult

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Älvsbyn

Jobbhälsan: www.jobbhalsan.se

Ängelholm

Macc Scandinavia: www.covidprov.se

Örebro

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Covidlabs: www.covidlabs.se

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccin Direkt: www.vaccindirekt.se

Östersund

Veronicare: www.veronicare.se

Östhammar

Öregrund

Länsvaccinationer i Uppsala: www.lansvaccinationer.se

پرسش‌‌ و پاسخ‌ها

پرسش‌‌ و پاسخ‌ها