Illustration av man som sitter vid dator och tittar på covidbevis.se

گواهی کووید سفرها را تسهیل خواهد کرد

گواهی الکترونیکی اتحادیه اروپا (گواهی سبز قبلی) خدمات الکترونیکی آتی رایگان است که از طریق آن می‌توانید گواهی دریافت نمایید که در برابر covid-19 واکسینه شده‌اید. گواهی کووید از اول ژوئیه راه اندازی می‌شود. حداکثر تا ماه اوت می‌توان همچنین گواهی تست منفی covid-19 و گواهی بهبودی (پس از بیماری) را از طریق این خدمات دریافت نمایید.

چهار گام برای دریافت گواهی الکترونیکی خود از اول ژوئیه

در اینجا گام‌های مختلف برای دریافت گواهی در تلفن همراه، رایانه و یا تبلت می‌آید.

 

  • خود را واکسن نمایید. واکسیناسیون ظرف هفت روز به سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون گزارش می‌شود.
  • با شناسه الکترونیکی خود وارد www.covidbevis.se شوید (از اول ژوئیه راه اندازی می‌شود).
  • گواهی واکسینه شدن خود را دریافت، پرینت و یا ذخیره نمایید. این گواهی همچنین بصورت خودکار به صندوق پستی الکترونیکی شما هم، اگر آن را داشته باشید، ارسال می‌شود.
  • اکنون گواهی آماده استفاده است. بخاطر داشته باشید که مقرراتی که در مقصد سفرتان اعتبار دارد را بررسی کنید.

دریافت گواهی واکسینه شدن شما چند روز طول می‌کشد (حداکثر ٧ روز). این امر به این بستگی دارد که مرجعی که واکسیناسیون را انجام داده فرصت کند اطلاعات مربوطه را در سیستم سراسری ثبت 

Click on the gear icon to select your language

 

تسهیل سفرها در اروپا

گواهی کووید قرار است مسافرت در داخل اتحادیه اروپا در طول همه گیری کرونا را تسهیل نماید زیرا این گواهی در سراسر اتحادیه اروپا به شکلی یکسان تنظیم شده است.

با یک گواهی کووید الکترونیکی شما می‌توانید بسادگی نشان دهید که:

  • در برابر covid-19 واکسینه شده‌اید
  • نتیجه تست شما منفی شده است، و یا
  •  از بیماری covid-19 بهبود یافته‌اید (به بیان دیگر نتیجه تست شما مثبت شده، نه نتیجه تست پادتن شما)

بخاطر داشته باشید که این کشوری که به آن سفر می‌کنید است که تعیین کننده مقررات در آنجا می‌باشد. این مسئولیت برعهده شماست که حائز شرایط لازم جهت ورود به کشور مذکور باشید.

سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی( E-hälsomyndigheten ) مسئولیت صدور گواهی کووید را برعهده دارد.  هدف این سازمان آن است که این خدمات از اول ژوئیه راه اندازی شود.  این خدمات الکترونیکی برمبنای دستورالعمل اتحادیه اروپا پیرامون گواهی واکسیناسیون الکترونیکی  اتحادیه اروپا استوار شده است.

از زمان شروع کار خدمات الکترونیکی گواهی کووید این گواهی تنها مربوط به واکسیناسیون در برابر covid-19 می‌باشد.  ظرف هفت روز پس از واکسیناسیون شما، این امر باید به سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون وارد شده باشد و در آن زمان می‌توانید گواهی کووید خود را دریافت نمایید. برای ورود به سیستم خدمات الکترونیکی نیازمند یک شناسه الکترونیکی سوئدی (E-legitimation) می‌باشید. 

فردی که فاقد شناسه الکترونیکی بوده و یا نمی‌تواند از آن استفاده نماید و خواهان گواهی کووید می‌باشد می‌تواند بجای استفاده از خدمات الکترونیکی، یک گواهی  واکسیناسیون کووید در آدرس ثبت شده محل سکونت خود دریافت کند. فرم اعلام رضایت از اول ژوئیه در وبسایت سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی موجود خواهد بود.

برخی کشورها ورود افراد پس از تنها یک دوز یا تزریق را مجاز می‌نمایند.  وزارت امور خارجه سوئد (UD) اطلاعات موجود در مورد مقررات وضع شده برای سفر به کشورهای مختلف را به روز نموده است.  پیوند به اطلاعات مذکور را در اینجا می‌یابید.

 

گواهی واکسیناسیون شامل کدام موارد می‌باشد؟

گواهی واکسیناسیون شما شامل موارد زیر است:

  • نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و تاریخ صدور،
  • اطلاعات در مورد واکسن شما و تاریخ دریافت آن
  • یک گواهی هویتی منحصر بفرد

اطلاعات مربوط به واکسیناسیون به سیستم ثبت اطلاعات مربوط به واکسیناسیون (NVR) گزارش می‌شود و نزد سازمان خدمات بهداشت عمومی سوئد ذخیره می‌گردد.

این امر را مد نظر قرار دهید که پیش از آنکه بتوانید گواهی واکسیناسیون خود را دریافت نمایید باید چند روز (حداکثر هفت روز) از تاریخ واکسیناسیون شما سپری شده باشد. این امر به این بستگی دارد که مرجعی که واکسیناسیون را انجام داده فرصت کند اطلاعات مربوطه را در سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون وارد نماید.

ادامه توسعه گواهی کووید

در اولین نسخه گواهی کووید  تنها گواهی مربوط به واکسینه شدن شما در برابرcovid-19  ارائه خواهد شد. سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی در تلاش است تا یک گواهی در برابر تست منفی  covid-19 و یک گواهی جهت بهبودی از کووید هم شامل این خدمات گردد.

 

پرسش‌‌ و پاسخ‌ها

پرسش‌‌ و پاسخ‌ها