Hantering av jäv, intressekonflikter och övriga bindningar

Här kan du läsa om hur blanketten ska fyllas i samt vad som avses med jäv, bindningar och intressekonflikter när externa experter och uppdragstagare anlitas samt hur myndigheterna allmänt ser på dessa frågor.

Here you can learn how the form Declaration of Interest should be filled out. You can also read about the various types of conflicts of interest and how the national agencies view these issues. The primary purpose is to inform external experts who are, or could be, engaged by the agencies.