Våra tjänster och register

Vi erbjuder tjänster, register och produkter till privatpersoner, professioner och verksamheter.


Nationella e-recepttjanster_500px jpeg.jpg

E-hälsa för privatpersoner

Vi har en rad olika tjänster, register och produkter för dig som privatperson. Här kan du läsa mer om e-recept och våra tjänster, och logga in i Läkemedelskollen.

Förskrivningsstöd 280px.png

Tjänster för vård, omsorg och apotek

Vi har en rad olika tjänster, register och produkter för dig som arbetar med vård, omsorg och hälsa, till exempel som förskrivare, farmaceut eller läkemedelsleverantör. Här kan du läsa mer om tjänsterna och logga in.

Nationella_la¦êkemedelslistan_liggande__kortarm.png

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel.

Läkemedelsstatistik_förstoringsglas_400px.png

Läkemedelsstatistik

Vi ansvarar för att samla, bearbeta och förmedla statistik över den nationella läkemedelsförsäljningen. Den statistik som vi samlar in från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel förmedlar vi bland annat till landsting, myndigheter och organisationer för analys och uppföljning.

Blanketter-o-fullmakter_300px.png

Blanketter

Här hittar du alla blanketter som rör våra register och tjänster, till exempel fullmakter, återkallande av samtycke och begäran om registerutdrag.

Halsaformig_180px.png

Hälsa för mig

Hälsa för mig var en satsning som initierades av regeringen 2012 och som E-hälsomyndigheten hade som del av sitt grunduppdrag fram till 2019. Syftet med satsningen var att stärka individens delaktighet i sin hälsa samt ge individen rätten och möjligheten att förfoga över sina egna hälsodata. Satsningen skulle ge Sveriges invånare ett kostnadsfritt personligt hälsokonto för att livslångt spara, hantera och dela sin hälsodata. Det skulle också vara en plattform för företag och organisationer att bygga innovativa e-hälsotjänster.

På grund av att tillräckligt rättsligt stöd saknades lades satsningen ner 2018.