Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänsten Tillfrisknandebevis skapat av vårdgivare

E-hälsomyndigheten ansvarar för tjänsten. På den här sidan beskrivs hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service uppfylls. Här listas kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av e-tjänsten Tillfrisknandebevis skapat av vårdgivare uppfyller inte lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

 • HTML och Wai-aria
  För en person som använder hjälpmedel kan vissa rubriker och andra element upplevas som otydliga. Delar av gränssnittet kan upplevas som krångligt att navigera igenom. Viss information som går att uppfatta rent visuellt går inte att uppfatta på samma sätt för en person som använder hjälpmedel. Beskrivande etiketter saknas.
 • Gränssnitt
  Viss text kan upplevas svårläst om en användare väljer att justera avstånd i texten. Överlappningar mellan texter, grafiska och interaktiva element på sidan förekommer.
 • Tangentbordsnavigering
  Det förekommer ”tabbstopp” som gör att det inte går att navigera till ett element vid tangentbordsnavigering
 • Språk
  Allt innehåll är inte på svenska. Datumväljaren visar engelska månader.

Så här har vi testat tjänsten

Redogörelsen är skapad 2021-08-04.

En intern granskning av E-hälsomyndighetens e-tjänst Tillfrisknandebevis skapat av vårdgivare har gjorts.

Redogörelsen uppdaterades senast 2021-08-10.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.