Teckenspråk

Om E-hälsomyndigheten

Om E-hälsomyndigheten


Covidbevis ska underlätta vid resor 

Covidbevis ska underlätta vid resor

Covidbevis - Viktig information till dig som reser inom Europa.


Så berörs du av Nationella läkemedelslistan

Så berörs du av Nationella läkemedelslistan

Så berörs du av Nationella läkemedelslistan – när du besöker sjukvården.

Så berörs du av Nationella läkemedelslistan – när du besöker ett apotek.

Så berörs du av Nationella läkemedelslistan – du kan använda Läkemedelskollen.