Sökresultat på "", 1146 träffar
 1. 2020_00112-1 Det internationella samarbetet avseende e-hälsa 2019 427595_1_1.pdf

 2. Kostnadsfria läkemedel för barn

  Kostnadsfria läkemedel för barn Yttrande över departementsskrivelsen "Kostnadsfria läkemedel för barn" [Ds 2014:42]. Socialdepartementet 2014/06205 Kerstin

 3. Komplettering av tidigare remissyttrande kostnadsfria läkemedel för barn

  Komplettering till tidigare remissyttrande kostnadsfria läkemedel för barn Komplettering av tidigare remissyttrande avseende kostnadsfria läkemedel för barn [Ds

 4. Ökad trygghet för hotade och förföljda personer

  Ökad trygghet för hotade och förföljda personer Yttrande över trygghetsutredningens betänkande "Ökad trygghet för hotade och förföljda personer"

 5. Läkemedel för särskilda behov

  Läkemedel för särskilda behov Angående remiss av betänkandet ”Läkemedel för särskilda behov” [SOU 2014:20] Socialdepartementet 2014/03387 Emma Nielsen

 6. Bättre juridisk samverkan och service

  Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service Angående remiss av [SOU 2014:39] "Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service" Näringsdepartementet 2014/04169 Kerstin

 7. Starka tillsammans

  Starka tillsammans Yttrande över remissen av betänkandet "Starka tillsammans" [SOU 2013:87]. Regeringskansliet 2014/00869 Tobias Renberg

 8. Organisering av framtidens e-förvaltning

  Organisering av framtidens e-förvaltning Yttrande över remiss av [SOU 2013:75] "Organisering av framtidens e-förvaltning". Näringsdepartementet 2014/00013 Emma

 9. Remissvar betänkandet träning ger färdighet

  Betänkandet effektiv vård Yttrande över betänkandet Effektiv vård - Göran Stiernsteds utredning [SOU 2016:2]. Socialdepartementet 2016/01075 Jean-Luc af

 10. Delbetänkandet av nya apoteksmarknadsutredningen (SOU 2017:15)

  Nya apoteksmarknadsutredningen E-hälsomyndighetens yttrande över delbetänkandet av nya apoteksmarknadsutredningen (SOU 2017:15). Socialdepartementet 2017/ 01953 Malin Amnefelt