Stöd till kommuner för införande och användning av digital teknik

Många kommuner runt om i Sverige arbetar med digitalisering av socialtjänsten och omsorgen på ett eller annat sätt. Kommunerna har kommit olika långt och det finns många saker att ta hänsyn till. För att göra arbetet lättare tar vi på eHälsomyndigheten fram ett stöd som ska hjälpa chefer inom socialtjänsten att hitta rätt bland all information och stöd som redan finns tillgängliga på området.

Det är som att försöka navigera i en hagelsvärm bland alla olika stöd som tillhandahålls av olika aktörer. Eva Lakso, avdelningschef Social välfärd, Norrbottens Kommuner

E-hälsoområdet är stort. Det handlar inte bara om att göra journalen digital eller ha med sig en surfplatta vid besöket hos brukaren, utan den som arbetar med digitalisering behöver också ta hänsyn till infrastruktur, juridik, säkerhet, upphandling med mera. Det finns redan i dag mycket information och stöd både från myndigheter och organisationer. Däremot kan det vara svårt att veta var man ska börja, vad som är relevant och vem man kan vända sig till.

Ett stöd för att navigera bland befintliga stöd

Därför ska vi samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd som kommunerna kan använda när de ska införa digital teknik och välfärdsteknik i socialtjänsten. Målgruppen för stödet är chefer i verksamheter inom social omsorg och kommunala verksamheter inom hälso- och sjukvård och förvaltningsledning.

Vi ska inte ersätta andra aktörers arbete på området. Vi ska inte heller ta fram något nytt, utan vi ska hjälpa till att bland de stöd som redan finns och samordna detta på ett pedagogiskt sätt.

Hjälp av andra myndigheter och av målgruppen

För att göra detta tar vi hjälp av andra myndigheter som erbjuder olika stöd redan i dag, och självklart av målgrupperna, det vill säga de som ska använda sig av stödet. Det gör vi dels genom referensgrupper som består av bland annat socialtjänstchefer, och dels genom studiebesök hos olika kommuner runt om i landet.

Har du frågor om uppdraget/e-hälsostödet är du välkommen att höra av dig till oss via registrator@ehalsomyndigheten.se

Stödet ska finnas tillgängligt i början av år 2020.

Läs hela regeringsuppdraget (pdf, öppnas i nytt fönster)