Nordisk e-hälsosamling 2018

Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet anordnar eHälsomyndigheten en nordisk e-hälsosamling med deltagare från departement och myndigheter i de nordiska länderna. Se filmerna från dagen här!

Syftet är att lyfta fram nordisk e-hälsa genom att ge ansvariga för e-hälsa i Norden en möjlighet att diskutera gemensamma frågor, dela erfarenheter och goda exempel samt hitta områden för framtida samarbete.

Här kan du ta del av filmade samtal kring ländernas respektive arbete med nationella läkemedelslistor och standardisering.  Utrikesminister Margot Wallström skickade även en videohälsning till deltagarna. Medverkande:

Norge: Direktoratet for e-helse/The Norwegian Directorate of eHealth

Danmark: Sundhedsdatastyrelsen

Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö/Ministry of Social Affairs and Health

Island: Embætti landlæknis/Directorate of Health

Sverige: Socialdepartementet och eHälsomyndigheten

Moderator:

Lisa Kirsebom – vetenskapsjournalist som är specialiserad på medicin, bioteknik och innovation. 

Nationell läkemedelslista

Övrigt

Den 20-21 november hölls en konferens i Storuman om vård på distans med deltagare från de nordiska länderna. Som en del av den Nordiska e-hälsosamlingen fördes en diskussion kring hur medborgarnas konsumtionsmönster av vård och omsorg påverkas av ett mer digitaliserat tjänsteutbud. Ta del av konferensens innehåll.

Aktörer vi samverkar med:

 

 

 

Kontakt

Maria Hassel
Senior rådgivare
maria.hassel@ehalsomyndigheten.se

Växel: 010-458 62 00

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.