Nordisk e-hälsosamling 2018

Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet anordnar eHälsomyndigheten en nordisk e-hälsosamling med deltagare från departement, myndigheter och organisationer i de nordiska länderna.

Vatten och skog sett ovanifrån
Vatten och skog sett ovanifrån. Foto: Jonas Jacobsson/Unsplash.com

Syftet är att lyfta fram nordisk e-hälsa genom att ge ansvariga för e-hälsa i Norden en möjlighet att diskutera gemensamma frågor, dela erfarenheter och goda exempel samt hitta områden för framtida samarbete.

Samlingen äger rum i november och kommer att fokusera på gemensamma frågor som driver e-hälsoutvecklingen framåt. Ämnen som diskuteras är ländernas respektive arbete med nationella läkemedelslistor och standardisering. Den 19 - 23 november kan du ta del av e-hälsosamlingen här och i våra sociala medier.

Under samma vecka arrangerar Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman en konferens om vård på distans med deltagare från de nordiska länderna. Som en del av den Nordiska e-hälsosamlingen förs en diskussion kring hur medborgarnas konsumtionsmönster av vård och omsorg påverkas av ett mer digitaliserat tjänsteutbud. Konferensen äger rum den 20-21 november och kommer att finnas tillgänglig i eHälsomyndighetens och Glesbygdsmedicinskt centrums digitala kanaler.

Medverkande

Norge: Direktoratet for e-helse/The Norwegian Directorate of eHealth

Danmark: Sundhedsdatastyrelsen

Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö/Ministry of Social Affairs and Health

Island: Embætti landlæknis/Directorate of Health

Sverige: Socialdepartementet och eHälsomyndigheten

Moderator

Lisa Kirsebom – vetenskapsjournalist som är specialiserad på medicin, bioteknik och innovation.

 

Aktörer vi samverkar med:

Kontakt

Maria Hassel
Senior rådgivare
maria.hassel@ehalsomyndigheten.se

Adress:
Sankt Eriksgatan 117, Stockholm
Växel: 010-458 62 00

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.