Kunskapsbryggan

Myndigheterna inom hälsa, vård och omsorg samverkar med primärvården i ett digitalt utvecklingsarbete. Med innovationsmodellen som grund undersöker vi hur de statliga kunskapsstöden kan utformas ännu mer effektivt för att nå fram och underlätta för dem som arbetar inom primärvården.

Den digitala samverkan mellan myndigheterna kallas för Kunskapsbryggan. Under hösten träffar ett team från myndigheterna medarbetare från olika yrkesgrupper på cirka tio vårdcentraler. Syftet är att gemensamt ta fram lösningar som tar hänsyn till vårdens villkor - till exempel hur vill och kan läkare och distriktssköterskor använda statliga kunskapsstöd i vardagen.

Just nu är vi inriktade på området psykisk ohälsa hos äldre.

Piloten startade i juni 2017. Under våren 2018 ska teamet presentera:

 • Beprövade och testade koncept/prototyper
 • Ett gemensamt ”paket” om psykisk ohälsa hos äldre
 • Förslag på fortsatt samverkan mellan myndigheterna utifrån behov och digital förnyelse
En person sitter vid en datorskärm och pratar med en kvinna som står bredvid.
Distriktssköterska Maria Sundin, vid Borgholms hälsocentral, visar för Anna Björklöf hur hon söker efter kunskap. Foto: Emily Nordqvist

Vad händer just nu i projektet?

Inom Kunskapsbryggan arbetar ett team med personer från olika myndigheter. Under hösten 2017 besöker vi primärvården i olika delar av landet för samtal, observationer och diskussioner. Till exempel träffar vi hälsocentraler inom Västerbottens läns landsting, Landstinget i Kalmar län, Landstinget i Värmland och Stockholms läns landsting.


Rådet för statlig styrning med kunskap

Kunskapsbryggan leds av Rådet för statlig styrning med kunskap. Rådet består av nio myndigheter:

 • Socialstyrelsen
 • eHälsomyndigheten
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Folkhälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 • Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
 • Myndigheten för delaktighet
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer om Rådet för statlig styrning med kunskap på Socialstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)