Kunskapsbryggan

Myndigheterna inom hälsa, vård och omsorg samverkar med primärvården i ett digitalt utvecklingsarbete. Med innovationsmodellen som grund undersöker vi hur de statliga kunskapsstöden kan utformas ännu mer effektivt för att nå fram och underlätta för dem som arbetar inom primärvården.

Myndigheterna inom Rådet för styrning med kunskap producerar mängder av bra och viktig kunskap i olika format. Tyvärr når inte denna kunskap alla som har nytta av den. Primärvården hinner inte sålla bland materialet och läsa långa rapporter. Därför har vi i ett pilotprojekt besökt vårdcentraler för att ta reda på hur användarna vill ha den nationellt sammanställda kunskapen paketerad och kommunicerad. I piloten har vi arbetat enligt innovationsmodellen som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram.

Piloten har initierats av Rådet för styrning med kunskap (RSK) och fokuserar på området psykisk (o)hälsa hos äldre.

Under hösten fortsätter arbetet med piloten för att fortsätta utvecklingen av en av tjänsterna. I fortsättningen samverkar eHälsomyndigheten, SBU och Socialstyrelsen i detta projekt.

Läs rapporten ”Förståelse för primärvården är A och O” – en myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor

 

En person sitter vid en datorskärm och pratar med en kvinna som står bredvid.
En distriktssköterska visar för Anna Björklöf (SBU) hur hon söker efter kunskap. Foto: Emily Nordqvist

Vad händer just nu i projektet?

Inom Kunskapsbryggan arbetar ett team med personer från olika myndigheter. Under hösten 2017 besöker vi primärvården i olika delar av landet för samtal, observationer och diskussioner. Till exempel träffar vi hälsocentraler inom Västerbottens läns landsting, Landstinget i Kalmar län, Landstinget i Värmland och Stockholms läns landsting.


Rådet för statlig styrning med kunskap

Kunskapsbryggan leds av Rådet för statlig styrning med kunskap. Rådet består av nio myndigheter:

  • Socialstyrelsen
  • eHälsomyndigheten
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
  • Folkhälsomyndigheten
  • Läkemedelsverket
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
  • Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
  • Myndigheten för delaktighet
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer om Rådet för statlig styrning med kunskap på Socialstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)