En digital pilot för kunskap i primärvården

Hur kan vi bidra till att de statliga kunskapsstöden utformas ännu mer effektivt för att nå fram och underlätta för dem som arbetar i primärvården? I en digital pilot undersöker Socialstyrelsen, SBU och eHälsomyndigheten detta.

Arbetet med den digitala piloten har gjorts i två faser. I den första fasen har en arbetsgrupp bestående av medarbetare från Socialstyrelsen, SBU och eHälsomyndigheten besökt vårdcentraler för att ta reda på hur läkare och sjuksköterskor vill ha den nationellt sammanställda kunskapen paketerad och kommunicerad. Under hösten 2019 gick piloten in i fas två, där arbetet kompletterades med intervjuer från ytterligare en målgrupp: personer som producerar kunskapsstöd på regional och lokal nivå och inom Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Resultatet rapporterades i mars 2019.

Bakgrund: Statliga myndigheter inom vård- och omsorg producerar mängder av bra och viktig kunskap i olika format. Tyvärr når inte denna kunskap alla som har nytta av den. Primärvården hinner inte sålla bland materialet och läsa långa rapporter.

I piloten har myndigheterna besökt användarna och utgått från deras vardagliga arbeteför att ta reda på hur den nationellt sammanställda kunskapen bäst kan komma till nytta.

Myndigheterna har arbetat enligt innovationsmodellen som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram. Piloten initierades av Rådet för styrning med kunskap (RSK) och fokuserar på området psykisk (o)hälsa hos äldre.

Läs rapporten ”Förståelse för primärvården är A och O” – en myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor

Läs slutrapporten "En myndighetsgemensam digital pilot på pimärvårdens villkor"

 

En person sitter vid en datorskärm och pratar med en kvinna som står bredvid.
En distriktssköterska visar för Anna Björklöf (SBU) hur hon söker efter kunskap. Foto: Emily Nordqvist