E-recept över landsgränser

Möjligheten att skicka e-recept över landsgränserna är en av de åtgärder som EU arbetar med för att säkerställa den fria rörligheten inom gemenskapen.

Vi är nationell kontaktpunkt för e-recept

I Sverige är det eHälsomyndigheten som är nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå, det som på engelska kallas National contact point eHealth, NCPeH.

eHälsomyndigheten arbetar nu med att färdigställa den infrastruktur som behövs för att skicka e-recept över landsgränser. Utöver att skapa tekniska förutsättningar undersöker eHälsomyndigheten även vilka juridiska förutsättningar som måste finnas på plats. Förhoppningen är att det ska bli möjligt att expediera e-recept från andra EU-länder på svenska apotek under år 2020. Kort därefter kan det bli möjligt att expediera svenska e-recept på apotek i andra EU-länder.


1.

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan kommer att ge vården, omsorgen, apoteken och patienten en samlad och aktuell bild av en patients samtliga förskrivna och uthämtade läkemedel.

Med en nationell läkemedelslista ska vården, apoteken och patienten få tillgång till samlad information från samma källa om patientens förskrivna läkemedel. Därmed blir det enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och vården blir mer jämlik och säker.

2.

Samordning

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt.

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt. Samordning handlar om att ena intressen och aktörer. Ett av våra mål är att alla Sveriges invånare ska ha god och jämlik hälsa, vård och omsorg.


Aktörer vi samverkar med:

3.

Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder.

För att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Standarder är en förutsättning för att vårdens och omsorgens system ska kunna kommunicera med varandra. Syftet med arbetet är att skapa effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Aktörer vi samarbetar med: