Samverkan

Nationella läkemedelslistan utformas genom samverkan. Det betyder att representanter från flera myndigheter och professionerna arbetar tillsammans för att läkemedelslistan ska bli bra för alla. Här kan du läsa mer om vad vi samverkar om och hur.

Bild samverkan

Vården och läkemedelslistan påverkar varandra

En nationell läkemedelslista påverkar vården. För att förstå på vilket sätt samverkar eHälsomyndigheten med vårdrepresentanter från olika landsting och SKL. Det gör att Nationella läkemedelslistan utformas med hänsyn till vårdens olika processer.


Strukturerad läkemedelsinformation

Nära kopplat till Nationella läkemedelslistan ligger ett annat regeringsuppdrag som kallas för Strukturerad läkemedelsinformation. Uppdraget går ut på att strukturera den information som ska ingå i läkemedelslistan.

I detta arbete samverkar eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SKL och Inera. Målet är att ta fram termer, definitioner och kodverk för den information som ska struktureras i Nationella läkemedelslistan.


Lösning och beräkning av anslutningskostnader

För att systemleverantörer ska kunna ansluta till Nationella läkemedelslistan behöver vi komma fram till en teknisk lösning för anslutning. Utöver det behöver vi beräkna vad anslutningarna kostar. Därför samverkar eHälsomyndigheten med systemleverantörer inom både vård och apotek i förberedelserna inför Nationella läkemedelslistan.

Tillsammans reder vi ut hur eHälsomyndighetens tjänstegränssnitt (API:er) påverkas av Nationella läkemedelslistan och hur API:erna ska utformas när det gäller bland annat standarder och mekanismer för felhantering. Dessutom tittar vi på vilka förändringar som behöver göras när listan införs.

Påverka Nationella läkemedelslistan

Tillhör du en myndighet eller organisation som vill vara med i arbetet kring att utforma Nationella läkemedelslistan? Kontakta eHälsomyndigheten via e-post till registrator@ehalsomyndigheten.se.