Vaccinationsbevis till svenskar som blivit vaccinerade i tredje land

Svenskar som har vaccinerat sig i tredjeland (länder utanför EU/EES) kan få vaccinationsbevis.

Du ska vara:

  • folkbokförd i Sverige och
  • ha en digital brevlåda som tar emot myndighetspost

Du ska vara vaccinerad mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt i EU eller ett vaccin som finns på WHO:s lista över nödgodkända vacciner.

Du ska ha fått den senaste vaccinationen i en serie, i tredjeland. Tredjeland är länder utanför EU/EES samt länder där det inte är möjligt att få ett vaccinationsbevis, trots att landet är anslutet till EU:s system för digitala covidbevis.

Du ska kunna visa upp identitetshandlingar och originalhandlingar om de vaccinationer du har fått utomlands.

Du som är 16 år eller äldre kan själv ansöka om vaccinationsbevis. Vårdnadshavare kan begära vaccinationsbevis för sina barn som är under 18 år. Vaccinationsbeviset skickas till vårdnadshavarens folkbokföringsadress.

Din vaccination/dina vaccinationer som du har fått i tredjeland registreras inte i Nationella vaccinationsregistret i Sverige.

Ansökan om vaccinationsbevis sker hos Statens servicecenter

Det är Statens servicecenter som kontrollerar dokumentationen för vaccinationer utförda i tredje land.

Om du är vaccinerad i tredjeland kan du ansöka om vaccinationsbevis hos Statens servicecenter. Besöker något av kontoren nedan för att ansöka:

Stockholm

Servicekontor, Stockholm Odenplan
Odengatan 54, Stockholm
Här hittar du öppettider och mer information

Servicekontor, Liljeholmen
Liljeholmsvägen 22, Stockholm
Här hittar du öppettider och mer information

Göteborg

Servicekontor, Järntorget
Första Långgatan 1, Göteborg
Här hittar du öppettider och mer information

Malmö

Servicekontor, Malmö City
Kattsundsgatan 7, Malmö
Här hittar du öppettider och mer information

Servicekontor, Malmö Värnhem
Köpcenter Entré, Fredsgatan 21, Malmö

Luleå

Servicekontor, Luleå
Strand Galleria, Storgatan 33, Luleå
Här hittar du öppettider och mer information

Så här gör du

Om du uppfyller de krav som nämns ovan och vill ansöka om vaccinationsbevis, besök något av kontoren ovan.

Ta med dig giltiga id-handlingar och originalhandlingar om vaccinationer mot covid-19 som du har fått. Det gäller även doser som är tagna i Sverige.

Statens servicecenter verifierar din identitet och kontrollerar dokumentationen för dina vaccinationer.

Statens servicecenter skickar därefter ärendet vidare till E-hälsomyndigheten, som efter ytterligare kontroll beslutar om att vaccinationsbeviset kan utfärdas. Vaccinationsbeviset skickas sedan till din digitala brevlåda.

Godkända legitimationer

Identitetshandlingar som accepteras:

  • id-kort utfärdat av Skatteverket
  • svenskt pass med vinröd pärm
  • svenskt nationellt id-kort
  • svenskt körkort
  • svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel bank, företag, myndighet eller Svensk kassaservice
  • svenskt tjänstekort (utan SIS-märke) utfärdat av en statlig myndighet

Svar på vanliga frågor

Kan jag posta in mina handlingar till ett av servicekontoren och få ett vaccinationsbevis?

Nej, du behöver besöka ett av de servicekontor som listas ovan, i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Luleå.

Varför är det bara på dessa servicekontor som tjänsten erbjuds?

Bedömningen är att efterfrågan är som störst på dessa orter. Om vi ser att behovet ökar så kan det bli aktuellt att erbjuda tjänsten på fler servicekontor och orter.

Jag är vaccinerad utanför EU/EES, godkänns alla vaccin för ett svenskt covidbevis?

Vaccinet måste vara EU-godkänt eller finnas med på WHO:s lista över nödgodkända vaccin.

Vilka länder räknas som tredjeland?

Tredjeland är länder utanför EU/EES samt länder där det inte har varit möjligt att få ett vaccinationsbevis, trots att landet är anslutet till EU:s system för digitala covidbevis.

Tänk också på att det finns flera villkor som behöver vara uppfyllda. Du ska vara vaccinerad mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt i EU eller ett vaccin som finns på WHO:s lista över nödgodkända vacciner.  Du måste vara vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda. Vårdnadshavare kan söka om vaccinationsbevis till sina barn. Du, eller ditt barn ska ha fått den senaste vaccinationen i en serie i tredjeland och kunna visa upp identitetshandling och originalhandlingar om vaccinationer du fått.

Jag har vaccinerat mig utomlands och undrar om mina doser registreras i Sverige?

Vaccinationsdoser som du har fått utomlands registreras inte i Nationella vaccinationsregistret i Sverige. Du kan däremot få ett vaccinationsbevis utställt utifrån dokumentation om din vaccinering, förutsatt att du uppfyller kraven.

Jag har tidigare blivit vaccinerad i ett annat land och kommer ta min nästa dos i Sverige. Kommer jag kunna få ett giltigt vaccinationsbevis?

Om du har blivit vaccinerad i ett annat land och ska ta en påfyllnadsdos är rekommendationen att du tar den i Sverige.

  • Ta med och visa upp samtliga dokument på dina tidigare vaccinationer från ett annat land. Då kan vårdgivaren som vaccinerar dig bedöma vilken dos du ska få och registrera rätt dos i journalsystemet och i Nationella vaccinationsregistret.
  • Efter sju dagar kan du hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation kan du vända dig till ett apotek och få hjälp med utskrift av ditt vaccinationsbevis.

Om du har ett samordningsnummer behöver du begära vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis.

Om du saknar person- eller samordningsnummer och din vaccination registreras på ett reservnummer behöver du kontakta vårdgivaren via 1177.se

Om vården inte kan rapportera in din påfyllnadsdos med rätt ordningsnummer (dosnummer) kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst.

Kan jag ansöka om ett vaccinationsbevis för mitt barn som har vaccinerats i tredjeland (utanför EU/EES)?

Som vårdnadshavare kan du begära vaccinationsbevis för ditt barn som är under 18 år. Vaccinationsbeviset skickas till din folkbokföringsadress.

Om barnet är 16 år eller äldre och har en digital brevlåda kan barnet själv ansöka om vaccinationsbevis.

Jag har vaccinerats utanför EU/EES, men har inte svenskt personnummer. Jag studerar eller arbetar och bor stadigvarande i Sverige – varför kan jag inte få ett vaccinationsbevis?

I detta steg gäller denna möjlighet personer med folkbokföringsadress i Sverige och digital brevlåda.

Regeringen undersöker möjligheten att utfärda vaccinationsbevis till andra personer i Sverige som är vaccinerade i tredjeland.