Få ditt vaccinationsbevis utskrivet på ett apotek

Om du saknar e-legitimation och därför inte har möjlighet att själv hämta ett vaccinationsbevis på en dator eller en telefon kan du vända dig till ett apotek. Du kan besöka något av Sveriges alla cirka 1 400 apotek.

För att få vaccinationsbevis utskrivet på apotek krävs att:

 • Du är vaccinerad i Sverige och det bör ha gått minst sju dagar sedan din senaste dos.
 • Du saknar e-legitimation.
 • Du kan legitimera dig med en godkänd legitimation: id-kort utfärdat av Skatteverket, svenskt pass med vinröd pärm, svenskt nationellt id-kort, svenskt körkort, svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel bank, företag, myndighet eller Svensk kassaservice, samt svenskt tjänstekort (utan SIS märke) utfärdat av en statlig myndighet.
 • Du har ett svenskt personnummer eller immunitetsnummer.


Tjänsten på apotek är avsedd för dig som inte har några andra möjligheter att få ut ditt vaccinationsbevis. Om du har e-legitimation ber vi dig att hämta ditt vaccinationsbevis digitalt på www.covidbevis.se

Du kan hitta alla apotek på Sveriges Apoteksförening

Hämta vaccinationsbevis på apotek åt andra

Du som vårdnadshavare kan få vaccinationsbevis åt ditt barn utskrivet på apotek, men både du och barnet måste ha svenskt personnummer.

Det går inte att få ett vaccinationsbevis utskrivet på apotek med fullmakt. Personen som begär vaccinationsbevis behöver själv besöka apoteket, och samtycka till hanteringen.

Du behöver fysiskt besöka apoteket

För att få vaccinationsbevis via apotek behöver du fysiskt besöka ett apotek. Det är inte möjligt att hämta via apotekens e-handelstjänster. 

Om apotekspersonal inte kan utfärda vaccinationsbevis

Det kan finnas flera orsaker till att apotekspersonal inte kan utfärda vaccinationsbevis.

 • Det har gått för kort tid efter din vaccination. Doserna har ännu inte rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret.
 • Dina vaccinationer har inte registrerats på ditt personnummer utan registrerats på så kallat reservnummer – i de fall ska du kontakta vården i din region som kan tillhandahålla ett vaccinationsbevis. På www.1177.se hittar du information om vaccinationsbevis för dig som fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer.
 • Dina vaccinationer har registrerats på samordningsnummer. Om du är vaccinerad i Sverige och du har ett samordningsnummer kan du logga in med din e-legitimation på www.covidbevis.se och hämta ett vaccinationsbevis. Om du saknar e-legitimation kan du beställa ett vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis. Saknar du folkbokföringsadress ska du använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis – för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige. Du får beviset skickat som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit.
 • Du har vaccinerats utanför Sverige. Är du vaccinerad i något av de länder som är anslutna till EU:s system för digitala covidbevis kan du begära ut ett bevis från det landet. 
  Länder där covidbevis gäller.
 • Om du är vaccinerad i ett land utanför EU/EES, men har folkbokföringsadress i Sverige och en digital brevlåda, ska du kontakta Statens Servicecenter, som kontrollerar dokumentationen för vaccinationer utförda i tredje land. Vaccinationsbeviset utfärdas av E-hälsomyndigheten.
  Vaccinationsbevis till svenskar som blivit vaccinerade i tredje land.

Om du vill ha testbevis eller tillfrisknandebevis

Du kan inte få testbevis eller tillfrisknandebevis på apotek. 

Så skaffar du testbevis

Så skaffar du tillfrisknandebevis