Få ditt vaccinationsbevis på ett apotek

Om du saknar e-legitimation och därför inte har möjlighet att själv hämta ett vaccinationsbevis på en dator eller en telefon kan du vända dig till ett apotek. Du kan besöka något av Sveriges cirka 1 400 apotek.

För att få vaccinationsbevis på apotek krävs att:

  • Du är vaccinerad i Sverige och det bör ha gått minst sju dagar sedan din senaste dos
  • Du saknar e-legitimation
  • Du kan legitimera dig med en godkänd legitimation: id-kort utfärdat av Skatteverket, svenskt pass med vinröd pärm, svenskt nationellt id-kort, svenskt körkort, svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel bank, företag, myndighet eller Svensk kassaservice, samt svenskt tjänstekort (utan SIS märke) utfärdat av en statlig myndighet.
  • Du har ett svenskt personnummer eller immunitetsnummer.

Tjänsten på apotek är avsedd för dig som inte har några andra möjligheter att få ut ditt vaccinationsbevis. Om du har e-legitimation ber vi dig att hämta ditt vaccinationsbevis digitalt på www.covidbevis.se

Svar på vanliga frågor

Vem kan få ett vaccinationsbevis på apotek?

Om du saknar e-legitimation, men har ett svenskt personnummer/immunitetsnummer och har blivit vaccinerad i Sverige så kan du vända dig till ett apotek för att få ett vaccinationsbevis.

När du önskar ett vaccinationsbevis på apotek ska du uppge ditt personnummer och kunna identifiera dig med en i Sverige godkänd id-handling.

Kan jag som vårdnadshavare få ett vaccinationsbevis på apotek, för mina barn?

Ja, men både du som vårdnadshavare och barnet måste ha ett svenskt personnummer.

Kan jag få ett vaccinationsbevis utskrivet på ett apotek, även om jag själv har en e-legitimation?

Nej, om du har e-legitimation ska du hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se

Kan någon med min fullmakt få ett vaccinationsbevis på apotek för min räkning?

Nej, fullmakt för apoteksärenden är inte giltig för att hämta ett vaccinationsbevis. Personen som begär ett vaccinationsbevis behöver själv besöka apoteket och begära och samtycka till hanteringen.

Behöver jag besöka ett fysiskt apotek för att kunna få ut mitt vaccinationsbevis?

Ja, denna lösning förutsätter att du själv begär ut ett vaccinationsbevis på plats på ett apotek. Den fungerar inte på apotekens e-handelssajter.

Kan alla apotek i Sverige att erbjuda möjligheten att få mitt vaccinationsbevis utskrivet?

Ja, alla fysiska apotek i Sverige (1400 stycken) kan erbjuda denna möjlighet.

På Sveriges Apoteksförenings hemsida kan du hitta ett apotek.

Vad gör jag om apotekspersonalen säger att jag inte kan få ett vaccinationsbevis?

Det kan finnas flera orsaker till detta. Kanske har det gått för kort tid efter din vaccination, så att doserna inte har hunnit rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret.

Kanske har dina vaccinationer inte registrerats på ditt personnummer utan registrerats på så kallat reservnummer – i så fall ska du kontakta vården i din region som kan tillhandahålla ett vaccinationsbevis. På www.1177.se hittar du information om vaccinationsbevis för dig som fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer.

Kanske har dina vaccinationer registrerats på samordningsnummer. Då kan du beställa ett vaccinationsbevis via denna blankett. Saknar du folkbokföringsadress ska du istället använda denna särskilda blankett. Du får då beviset skickat som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit.

Kanske har du vaccinerats utanför Sverige – om du är vaccinerad i något av de andra länder som är anslutna till EU:s system för digitala covidbevis så kan du begära ett bevis från det landet. Här är en lista på alla länder som ingår i systemet.

Om du är vaccinerad i ett land utanför EU/EES, men har folkbokföringsadress i Sverige och en digital brevlåda, så kan du kontakta Statens Servicecenter, som kan verifiera din dokumentation av dina vaccinationer och se till att du får ett vaccinationsbevis, utfärdat av E-hälsomyndigheten.

Jag vill ha testbevis eller tillfrisknandebevis, hur gör jag då?

Det kan du inte få på apotek. Hur du får testbevis eller tillfrisknandebevis kan du läsa mer om här:

Så skaffar du testbevis

Så skaffar du tillfrisknandebevis

Har du fler frågor?

Här hittar du fler svar på vanliga frågor om covidbevis

Så behandlas dina personuppgifter

Ta del av hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter