Vaccination registrerad på reservnummer

Om du är vaccinerad i Sverige, men saknar ett personnummer eller samordningsnummer, så har din vaccination registrerats på ett så kallat reservnummer. Du kan få ett vaccinationsbevis genom att kontakta vården.

Kontakta vården i den region du har vaccinerats i. På 1177.se hittar du information om rutiner för din region.

För att begära ut vaccinationsbevis på reservnummer:

  • Du ska ha vaccinerats mot covid-19 i Sverige och vaccinationerna ska vara journalförda hos vården.
  • Du ska ha fått dina vaccinationsdoser registrerade på reservnummer.
  • Du ska begära ett vaccinationsbevis från vården i den region där du har vaccinerats. Om du har tagit doserna i olika regioner, ska du kontakta den region där du har tagit den senaste dosen.
  • Du ska ange en adress dit vaccinationsbeviset sedan skickas som rekommenderat brev. Du behöver hämta ut brevet personligen och ska kunna legitimera dig med en av PostNord godkända legitimationer. Postnord - Godkända legitimationer.
  • Du kan beställa ett vaccinationsbevis på det här sättet om ovanstående krav är uppfyllda. Är du 16 år eller äldre kan du beställa beviset själv.
  • Vårdnadshavare kan begära ut vaccinationsbevis för sina barn, om barnet är yngre än 18 år.

Om du har personnummer eller samordningsnummer, men fått vaccinationer registrerade på reservnummer

Om du fått din vaccination registrerad på reservnummer, trots att du har personnummer eller samordningsnummer, kontakta den region du har vaccinerats i och be dem registrera din vaccination på korrekt nummer.