Har du fått din vaccination registrerad på reservnummer?

Om du är vaccinerad i Sverige, men saknar ett personnummer eller samordningsnummer, så har din vaccination registrerats på ett så kallat reservnummer. Du kan få ett vaccinationsbevis genom att kontakta vården.

Du kontaktar vården i den region där du har vaccinerats. Du hittar kontaktuppgifter på 1177.se

Där finns information om hur du går till väga just i din region.

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig från januari 2022, men OBSERVERA att regionerna har olika startdatum.

Kraven är:

  • Du ska ha vaccinerats mot covid-19 i Sverige och vaccinationerna ska vara journalförda hos vården.
  • Du ska ha fått dina vaccinationsdoser registrerade på reservnummer.
  • Du ska begära ett vaccinationsbevis från vården i den region där du har vaccinerats. Om du har tagit doserna i olika regioner, ska du kontakta den region där du har tagit den senaste dosen.
  • Du ska ange en adress dit vaccinationsbeviset sedan skickas som rekommenderat brev. Du behöver hämta ut brevet personligen och ska kunna legitimera dig med en av PostNord godkända legitimationer. Postnord - Godkända legitimationer.
  • Du kan beställa ett vaccinationsbevis på det här sättet om ovanstående krav är uppfyllda. Är du 16 år eller äldre kan du beställa beviset själv.
  • Vårdnadshavare kan begära ut vaccinationebevis för sina barn, om barnet är yngre än 18 år.

Frågor och svar

Hur beställer jag vaccinationsbevis om jag har reservnummer?

Det varierar från region till region. Kontakta din region via 1177.se för att få information om vad som gäller just i din region.

Jag har personnummer eller samordningsnummer, men har ändå fått mina vaccinationer registrerade på reservnummer – vad ska jag göra?

Kontakta vården i din region och be att de registrerar vaccinationerna på ditt personnummer eller samordningsnummer i stället.

Vad behöver jag för legitimation för att hämta ut ett rekommenderat brev?

Du hittar information om vilka legitimationer som PostNord godkänner här: Postnord - Godkända legitimationer.

Hur ska jag göra om jag har vaccinerats i två olika regioner?

Kontakta den region där du har fått din senaste vaccination.

Jag har vaccinerats och jag har inte person- eller samordningsnummer, men vet inte hur min vaccination har registrerats – vad ska jag göra?

Kontakta vården i din region och fråga.