Så läser du ditt vaccinationsbevis

Har du fått ett vaccinationsbevis och vill veta mer om vad informationen betyder? Då kan du ta del av den här guiden, som beskriver vad beviset innehåller och vad de olika delarna innebär.

En beskrivning av ett vaccinationsbevis, förklaringen ligger i text under.

Vaccinationsbeviset innehåller följande information:

1: Efternamn och förnamn

Ditt fullständiga namn. 

2: Födelsedatum 

Ditt födelsedatum.

3: Unikt id för certifikat 

Varje covidbevis har ett unikt identitetsnummer. I exempelbilden ovan är identitetsnumret ersatt med x.

4: Land där vaccination utfärdats

Här står det vilket land som du har blivit vaccinerad i. 

5: Antal i en serie vaccinationer/doser och det totala antalet doser i serien 

Här står det om du tagit dos 1 av 2, dos 2 av 2, dos 3 av 3, dos 4 av 4 eller dos 5 av 5. Två veckor efter din andra dos räknas du som vaccinerad.

6: Sjukdom eller smittämne

Här står det covid-19.

7: Namn på vaccin

Här står det vilket vaccin du har fått.

8: Vaccin/profylax

Detta visar att du fått ett vaccin mot covid-19. (”Covid 19 Vaccine”).

9: Innehavande av godkännande för försäljning eller tillverkare av vaccin

Här framgår vilket företag som har tillverkat vaccinet.

10: Datum för senaste vaccination

Här står datum för din senaste vaccinationsdos. OBS att det endast ska stå ETT datum, datumet för den senaste dosen.

11: This certificate is not a travel document/Det här beviset är ingen resehandling

Den här formuleringen innebär endast ett förtydligande i att beviset inte är att likställa med pass, körkort, id-handling eller biljett för att resa. Beviset kan och ska användas vid resor inom EU och övriga europeiska länder som godtar EU:s digitala covidbevis, till exempel Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.