Om du har vaccinerats i ett annat land än Sverige

Om du har vaccinerats utanför Sverige finns det olika sätt att gå till väga för att få ett vaccinationsbevis.

Om du har vaccinerats inom EU/EES

Om du har fått en eller flera vaccinationsdoser i ett land inom EU/EES ska du i första hand undersöka om du kan få ett giltigt EU-vaccinationsbevis från det landet.

Om det av någon anledning inte går så kan du vända dig till Statens servicecenter. Där kan du visa upp identitetshandlingar och originalhandlingar om de vaccinationer som du har fått utomlands och ansöka om ett svenskt vaccinationsbevis.

Du ska vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda som tar emot myndighetspost. 

Vaccinationer tagna i andra länder registreras inte i Nationella vaccinationsregistret.

Läs mer under "Vaccinationsbevis för svenskar som vaccinerats i tredje land" om villkoren för att få hjälp med vaccinationsbevis på Statens servicecenter.

Om du har vaccinerats utanför EU/EES?

Du som har vaccinerats i ett land utanför EU/EES kan vända dig till ett av Statens servicecenters utvalda kontor. De kontrollerar dokumentationen för vaccinationer utförda i tredje land.

Tänk på att det finns flera villkor som behöver vara uppfyllda: 

  • Du ska vara vaccinerad mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt i EU eller ett vaccin som finns på WHO:s lista över nödgodkända vacciner.
  • Du ska ha fått den senaste vaccinationen i en serie i tredjeland och kunna visa upp identitetshandling och originalhandlingar om de vaccinationer som du har fått.
  • Du ska vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda som tar emot myndighetspost. 

Du som är 16 år eller äldre och har digital brevlåda, kan själv ansöka om vaccinationsbevis.

Som vårdnadshavare kan du begära vaccinationsbevis för dina barn som är under 18 år. Vaccinationsbeviset skickas till din folkbokföringsadress.

Vaccinationer tagna i andra länder registreras inte i Nationella vaccinationsregistret.

Läs mer under "Vaccinationsbevis för svenskar som vaccinerats i tredje land" om hur du kan få hjälp med vaccinationsbevis på Statens servicecenter.

Om du har tagit dina tidigare vaccinationsdoser i ett annat land och kommer att ta din nästa dos i Sverige

Om du har blivit vaccinerad i ett annat land och ska ta en påfyllnadsdos är rekommendationen att du tar den i Sverige.

  • Ta med och visa upp samtliga dokument på dina tidigare vaccinationer från ett annat land. Då kan vårdgivaren som vaccinerar dig bedöma vilken dos du ska få och registrera rätt dos i journalsystemet och i Nationella vaccinationsregistret.
  • Efter sju dagar kan du hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation kan du vända dig till ett apotek och få hjälp med utskrift av ditt vaccinationsbevis.

Om du har ett samordningsnummer och en e-legitimation kan du logga in i tjänsten www.covidbevis.se och hämta ditt vaccinationsbevis. Saknar du e-legitimation kan du begära ett vaccinationsbevis via blanketten "Beställning av vaccinationsbevis – för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige".

Om du saknar person- eller samordningsnummer och din vaccination har registrerats på ett reservnummer behöver du kontakta vårdgivaren via 1177.se

Om vården inte kan rapportera in din påfyllnadsdos med rätt ordningsnummer (dosnummer) kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst.