Så läser du ditt tillfrisknandebevis

Har du fått ett tillfrisknandebevis och vill veta mer om vad informationen betyder? Då kan du ta del av den här guiden, som beskriver vad beviset innehåller och vad de olika delarna innebär.

En bild som visar ett tillfrisknandebevis, förklaringen ligger i texten under.

Tillfrisknandebeviset innehåller följande information:

1: Efternamn och förnamn

Ditt fullständiga namn. 

2: Födelsedatum 

Ditt födelsedatum.

3: Unikt id för certifikat 

Varje covidbevis har ett unikt identitetsnummer. 

4: Medlemsland där test har utförts

Här står det vilket land som testet har utförts i. 

5: Tillfrisknat från (sjukdom eller smittämne) 

Här står det covid-19.

6: Datum för första positiva testresultatet (NAAT)

Datum då du först testade positivt för covid-19, i kontakt med vården. (Egenprovtagning och självtester gäller ej.).

7: Giltigt från 

Tillfrisknandebevis kan du få tidigast 11 dagar efter att du först testade positivt.

8: Giltigt till 

Tillfrisknandebevis är giltigt i 180 dagar.

9: This certificate is not a travel document/Det här beviset är ingen resehandling

Den här formuleringen innebär endast ett förtydligande i att beviset inte är att likställa med pass, körkort, id-handling eller biljett för att resa. Beviset kan och ska användas vid resor inom EU och övriga europeiska länder som godtar covidbevis, t ex Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.