Så läser du ditt testbevis

Har du fått ett testbevis och vill veta mer om vad informationen betyder? Då kan du ta del av den här guiden, som beskriver vad beviset innehåller och vad de olika delarna innebär.

En bild som beskriver ett testbevis, förklaringen ligger i text under.

Testbeviset innehåller följande information:

1: Efternamn och förnamn

Ditt fullständiga namn. 

2: Födelsedatum 

Ditt födelsedatum (som också är de åtta första siffrorna i ditt personnummer).

3: Unikt id för certifikat 

Varje covidbevis har ett unikt identitetsnummer. 

4: Medlemsland där test har utförts

Här står det vilket land som testet har utförts i.

5: Typ av test

Typ av test, så att det framgår att det är en typ av test som är godkänt inom EU. Det kan vara ett av två typer av test:

1. Rapid immunoassay = RAT (Rapid Antigen Test), så kallat snabbtest.

2. Nucleic acid amplification with probe detection = NAAT/PCR-test.

6: Sjukdom eller smittämne

Här står det covid-19.

7: Testresultat

”Not detected (negative)" ska det stå här, det vill säga att du har testat negativt för covid-19.

8: Tillverkare av testet (frivilligt för NAAT-test) 

Här kan namnet på tillverkaren av testet stå. Det är dock valfritt när det gäller NAAT-test (till exempel PCR-test).

9: Datum och tidpunkt för provtagningen 

Utifrån datum och tidpunkt för provtagningen kan du beräkna giltighetstiden för testbeviset. Observera att giltighetstiden i regel är kort, endast 48-72 timmar. Kontrollera på Swedenabroad.se vilken giltighetstid som krävs på ditt resmål.

10: Plats för provtagning (frivilligt för RAT) 

Vårdgivaren där du har testat dig står här.

11: This certificate is not a travel document/Det här beviset är ingen resehandling

Den här formuleringen innebär endast ett förtydligande av att beviset inte är att likställa med pass, körkort, id-handling eller biljett för att resa. Beviset kan och ska användas vid resor inom EU och övriga europeiska länder som godtar covidbevis, t ex Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.