Svar på vanliga frågor om covidbevis

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om covidbevis.

Vanliga frågor

Hur skaffar jag eller förnyar ett vaccinationsbevis?

Ett vaccinationsbevis får du inte automatiskt efter din vaccination, utan du behöver alltid begära att få ett bevis. Beviset uppdateras inte heller automatiskt efter att du har vaccinerats med ytterligare doser.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis genom att gå till www.covidbevis.se och följa instruktionen där. Detsamma gäller om du behöver skaffa ett nytt bevis, eftersom giltighetstiden på ditt nuvarande bevis har gått ut eller håller på att gå ut.

Om du saknar e-legitimation eller folkbokföringsadress

Vad ska jag göra om doser saknas i mitt vaccinationsbevis?

När informationen om din vaccination visas i vaccinationsbeviset står det antingen:

 • ”Dos 1 av 2” eller
 • ”Dos 2 av 2” eller
 • "Dos 3 av 3" eller 
 • "Dos 4 av 4" eller
 • "Dos 5 av 5"

Om dina doser inte stämmer:

1. Kontrollera att det har gått minst sju dagar sedan du vaccinerade dig.

2. Hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se om det har gått ett dygn sedan du senast gjorde det.

3. Rättningar i systemet sker hela tiden – vänta gärna någon dag till och försök igen, om du saknar doser i ditt covidbevis.

4. Om du prövat steget ovan och du ändå ser samma vaccinationsbevis kan du också pröva att använda en annan enhet, pröva på datorn om du förut prövade via telefonen eller vice versa. (Det gamla vaccinationsbeviset kan ligga kvar på enheten.) 

5. Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (till exempel Kivra, Billo eller Min myndighetspost) eller under giltiga covidbevis på covidbevis.se.

6. Har du följt alla stegen ovan och ditt vaccinationsbevis fortfarande är felaktigt, kan du mejla till vår kundtjänst på covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Uppge namn, telefonnummer, datum för vaccination samt i vilken region du vaccinerade dig.

Om doser saknas i ditt vaccinationsbevis

Uppdateras mitt vaccinationsbevis automatiskt?

Nej, när du har hämtat ut ett vaccinationsbevis så uppdateras det inte automatiskt. Det gäller oavsett om du har sparat det i din digitala brevlåda eller på annat sätt. 

Du kan dock när som helst hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se, så om giltighetstiden är på väg att gå ut så löser du det genom att hämta ett nytt bevis.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte heller automatiskt med nya doser. Så om du har hämtat ut ett vaccinationsbevis när du tagit en dos, så behöver du hämta ut ett nytt när du har tagit andra dosen och samma sak efter att du tagit påfyllnadsdoser.

Jag kan inte logga in med bank-ID på Covidbevis.se – hur löser jag problemet?

På vissa äldre mobiltelefoner eller andra enheter upplevs problem med att logga in med bank-ID. Problemet gäller till exempel iPhone 6 och äldre iPhone-modeller samt vissa äldre Android-modeller.

Om du har försökt att uppdatera till senaste mjukvaran/operativsystemet och problemet kvarstår, så finns möjligheten att använda en annan enhet (mobiltelefon, surfplatta eller dator). Följ dessa steg:

1. Gå in på Covidbevis.se på en annan enhet än den där du har din e-legitimation på.

2. När du legitimerar dig, välj ”mobilt bank-ID på annan enhet”. Då kommer det upp en QR-kod.

3. Öppna bank-ID på din mobil, scanna koden och legitimera dig, så får du upp beviset på den andra enheten. Beviset skickas även till din digitala brevlåda, om du har en sådan.

Jag saknar e-legitimation, hur gör jag då för att få vaccinationsbevis? 

Skaffa en e-legitimation om du inte har en sådan, här hittar du information om hur du gör. 

Om du saknar e-legitimation kan du besöka något av Sveriges cirka 1 400 apotek som kan hjälpa till med vaccinationsbevis.

Du kan även beställa ditt vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i och posta en blankett. 

Du kan ansöka hos E‑hälsomyndigheten via blanketten "Beställning av vaccinationsbevis". Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade, tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt. Du får beviset skickat till din folkbokföringsadress.

Om du är vaccinerad i Sverige, men saknar folkbokföringsadress så är det blanketten "Beställning av vaccinationsbevis för dig som saknar folkbokföringsadress" du ska använda. Då skickas beviset till den adress du uppger på blanketten och du får beviset skickat till dig som rekommenderat brev.

Du skriver ut blanketten och fyller i den, lägger den i ett kuvert och postar det till E-hälsomyndigheten.

Covidbevis
E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

(Kom ihåg att skriva under blanketten!)

Om du inte kan skriva ut blanketten kan du få hjälp med det på ett servicekontor eller ett kommunalt medborgarkontor. Du kan också fråga på ett bibliotek om det finns möjlighet att skriva ut blanketten.

Ett annat alternativ är att mejla oss så skickar vi en blankett till dig. Mejla till oss via vårt kontaktformulär (se Relaterad information) och specificera tydligt om du behöver blanketten för att du saknar e-legitimation eller den blankett som gäller om du saknar folkbokföringsadress. Skriv inte personnummer eller några andra personuppgifter i mejlet.

Använd inte blanketten om du har e-legitimation och tillgång till internet. Då använder du tjänsten www.covidbevis.se

Jag är svensk medborgare men vaccinerad utanför EU/EES – hur kan jag få ett svenskt vaccinationsbevis?

Du som har vaccinerats i ett land utanför EU/EES kan vända dig till ett av Statens servicecenters utvalda servicekontor. De kontrollerar dokumentationen för vaccinationer utförda i tredje land.

Tänk på att det finns flera villkor som behöver vara uppfyllda.

 • Du ska vara vaccinerad mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt i EU eller ett vaccin som finns på WHO:s lista över nödgodkända vacciner.

EU-godkända vaccin (Läkemedelsverkets webbplats) 

WHO:s lista över nödgodkända vaccin (WHO:s webbplats)

 • Du ska ha fått den senaste vaccinationen i en serie i tredjeland och kunna visa upp identitetshandling och originalhandlingar om de vaccinationer som du har fått.

För att kunna få ett svenskt vaccinationsbevis behöver du vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda som tar emot myndighetspost.

Villkor för att få hjälp med vaccinationsbevis på Statens servicecenter

Kan jag åka till vilket som helst av Statens servicecenters servicekontor som utfärdar vaccinationsbevis för svenskar som vaccinerats mot covid-19 i ett land utanför EU/EES?

Ja, du kan ansöka om vaccinationsbevis på vilket av de sex kontoren du vill. Det spelar ingen roll var du är folkbokförd så länge du är folkbokförd i Sverige.

Jag är vaccinerad utanför EU/EES, godkänns alla vaccin för ett svenskt covidbevis? 

Vaccinet måste vara EU-godkänt eller finnas med på WHO:s lista över nödgodkända vaccin.

EU-godkända vaccin (Läkemedelsverkets webbplats) 

WHOs lista över nödgodkända vaccin (WHO:s webbplats)

Vilka länder räknas som tredjeland? 

Tredjeland är länder utanför EU/EES samt länder där det inte har varit möjligt att få ett vaccinationsbevis, trots att landet är anslutet till EU:s system för digitala covidbevis.

Tänk också på att det finns flera villkor som behöver vara uppfyllda. Du ska vara vaccinerad mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt i EU eller ett vaccin som finns på WHO:s lista över nödgodkända vacciner.  Du måste vara  folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda. Vårdnadshavare kan söka om vaccinationsbevis till sina barn. Du, eller ditt barn ska ha fått den senaste vaccinationen i en serie i tredjeland och kunna visa upp identitetshandling och originalhandlingar om vaccinationer du fått.

Jag har vaccinerat mig utomlands och undrar om mina doser registreras i Sverige?

Vaccinationsdoser som du har fått utomlands registreras inte i Nationella vaccinationsregistret i Sverige. Du kan däremot få ett vaccinationsbevis utställt utifrån dokumentation om din vaccinering, förutsatt att du uppfyller kraven.

Jag saknar person- eller samordningsnummer och har därför fått mina vaccinationer registrerade på reservnummer - när kan jag få vaccinationsbevis?

Om du har vaccinerats i Sverige och dina vaccinationer har registrerats på reservnummer, kan du läsa mer här hur du gör.

Kan personer som saknar svenskt personnummer få ett vaccinationsbevis?

Om du är vaccinerad i Sverige och har samordningsnummer kan du hämta ut ett vaccinationsbevis genom att logga in med din e-legitimation på www.covidbevis.se

Om du saknar e-legitimation kan du beställa ett vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis – för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige.

Beviset skickas då till ett ombud och du får en avisering när du kan hämta ut brevet.

Om du är vaccinerad i Sverige och saknar person- eller samordningsnummer så har du fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer. Du behöver kontakta vården i din region, via 1177.se, för att få ett vaccinationsbevis.

Om du fått din vaccination registrerad på reservnummer

Om du har ett svenskt personnummer men har fått din vaccination registrerad på reservnummer eller samordningsnummer så kan du vända dig till din vaccinatör och be dem att registrera vaccinationen på ditt personnummer istället.

Giltighetstiden på mitt vaccinationsbevis är på väg att gå ut, hur skaffar jag ett nytt?

Gå till www.covidbevis.se och följ instruktionerna där för att hämta ett nytt bevis.

Jag har varit sjuk i covid-19, hur kan jag få ett tillfrisknandebevis?

I särskilda fall kan det vara möjligt att få ett tillfrisknandebevis. För att det ska vara möjligt behöver flera saker stämma in på dig:

 • Du måste ha testat positivt för covid-19.
 • Provtagningen måste vara utförd av utbildad sjukvårdspersonal på exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig. Egenprovtagning och självtest gäller inte. Testet måste vara ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande). Observera att antigen eller antikroppstest inte är giltiga enligt EU-förordningen
 • Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat.
 • Beviset får vara högst 180 dagar gammalt från dagen för det första positiva testresultatet. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.
 • Du måste ha fyllt 16 år och ha ett svenskt personnummer, samordningsnummer eller har fått ditt positiva testresultat registrerat på ett reservnummer Vårdnadshavare kan begära tillfrisknandebevis för barn under 16 år.

Om du uppfyller villkoren och har testat positivt i den offentliga vården kan du besöka webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region för att begära ett tillfrisknandebevis. 

Om du testat positivt hos en privat vårdgivare, efter att du betalat för ett PCR-test, kan de utfärda ett tillfrisknandebevis om de är anslutna till regionernas säkerhetsinfrastruktur, vänligen vänd dig till vårdgivaren där du gjorde testet.

Vilka typer av covidbevis finns det?

Det finns tre olika typer av covidbevis. Läs mer om hur du skaffar dem här:

Vaccinationsbevis – bevis på att du är vaccinerad mot covid-19

Testbevis – bevis på att du har testat negativt för covid-19

Tillfrisknandebevis – bevis på att du har varit sjuk i covid-19 men tillfrisknat

I vilka länder gäller covidbevis?

Covidbevis gäller vid resor till länder inom EU samt en rad andra länder i Europa men även i andra världsdelar

Lista över länderna där covidbevis gäller

Undersök vad som gäller på ditt resmål. Det kan du göra på Sweden Abroad

Hur länge är mitt vaccinationsbevis giltigt?

Ett vaccinationsbevis är giltigt i 365 dagar.

Du kan när som helst hämta ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se Du behöver INTE vänta tills giltighetstiden gått ut.