Tillgänglighetsredogörelse för webbutbildningarna Lär känna Nationella läkemedelslistan

I den här tillgänglighetsredogörelsen kan du läsa om hur E-hälsomyndighetens webbutbildningar Lär känna Nationella läkemedelslistan uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och hur du kan göra för att rapportera tillgänglighetsbrister.

Hur tillgänglig är utbildningen?

Vi är medvetna om att delar av E-hälsomyndighetens webbutbildningar Lär känna Nationella läkemedelslistan inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Navigeringen är inkonsekvent. På undersidor ser menyerna annorlunda ut jämfört med startsidan.
 • Det finns begränsningar i hur man kan navigera mellan sidorna. Webbplatskarta och detaljerad undermeny saknas.
 • Strukturen är inte fullt ut kodad så att man kan hoppa mellan de olika delarna.
 • Visst innehåll som inte är text saknar textbeskrivning.
 • Sidorna är inte utformade så att de går att hantera med enbart tangentbordet.
 • Den som navigerar med exempelvis tabb-tangenten får inte alltid veta var fokus ligger.
 • Med rätt kodning presenteras informationen korrekt oavsett vilket verktyg som användaren använder. Utbildningen är inte rätt kodad rakt igenom.
 • Ibland visas innehåll på ett oväntat sätt. Exempelvis presenteras en ny fråga samtidigt som användaren besvarar en fråga.
 • Varje sida i utbildningen har inte en unik titel.
 • Kontraster i komponenter och grafik är i vissa fall inte tillräckliga.
 • HTML-språkets olika element används inte alltid så som de är tänkta.
 • Hjälpmedel måste kunna presentera meddelanden som inte är i fokus. Områden där sådan information kan presenteras kodas inte alltid på ett sätt så att de kan upptäckas.
 • Olika länkar leder till samma innehåll (men olika webbadresser).
 • Svårtydda länkar förekommer, när syftet med länken är oklart.

Problem vid användning med nedsatt syn

Samtliga tidigare nämnda brister som berör användare utan synförmåga kan också beröra användare med nedsatt syn. Utöver dessa brister tillkommer följande:

 • Det är viktigt att meddelanden som visas tillfälligt enkelt kan tas bort eller stängas. Kryssruta för att stänga modal saknas.
 • Viktiga meddelanden visas inte alltid i hjälpmedel om de presenteras utanför det område på sidan som användaren har i fokus.

Övrigt

 • Webbadresser behöver vara enkla att uppfatta. Vid utskrift behöver det exempelvis vara tydligt var användaren befinner sig i strukturen. Utbildningarnas namn avspeglar sig inte i webbadressen.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om brister i tjänsten via formulär

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Kontakta E-hälsomyndigheten

Du kan kontakta oss på flera sätt, till exempel genom att ringa, mejla eller fylla i ett formulär.

Fler kontaktvägar

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under hösten 2021.