Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänsten Tillfrisknandebevis skapat av vårdgivare

E-hälsomyndigheten ansvarar för tjänsten. På den här sidan beskrivs hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service uppfylls. Här listas kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av e-tjänsten Tillfrisknandebevis skapat av vårdgivare uppfyller inte lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt enligt lagkraven

 • HTML och Wai-aria
  För en person som använder hjälpmedel kan vissa rubriker och andra element upplevas som otydliga. Delar av gränssnittet kan upplevas som krångligt att navigera igenom. Viss information som går att uppfatta rent visuellt går inte att uppfatta på samma sätt för en person som använder hjälpmedel. Beskrivande etiketter saknas.
 • Gränssnitt
  Viss text kan upplevas svårläst om en användare väljer att justera avstånd i texten. Överlappningar mellan texter, grafiska och interaktiva element på sidan förekommer.
 • Tangentbordsnavigering
  Det förekommer ”tabbstopp” som gör att det inte går att navigera till ett element vid tangentbordsnavigering
 • Språk
  Allt innehåll är inte på svenska. Datumväljaren visar engelska månader.

Så här har vi testat tjänsten

Redogörelsen är skapad 2021-08-04.

En intern granskning av E-hälsomyndighetens e-tjänst Tillfrisknandebevis skapat av vårdgivare har gjorts.

Redogörelsen uppdaterades senast 2021-08-10.