Registret Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ska till stora delar innehålla samma uppgifter som ligger i receptregistret och läkemedelsförteckningen i dag, men när uppgifterna flyttar till ett nytt register kan fler få tillgång till dem.

Läkare, farmaceuter och annan personal inom hälso- och sjukvården ska kunna hämta uppgifter från Nationella läkemedelslistan för att se till exempel

  • vilka läkemedel, livsmedel eller hjälpmedel patienten har förskrivits
  • vilka läkemedel patienten har hämtat ut
  • om ett recept har förändrats.

Det är E-hälsomyndigheten som utvecklar tekniken bakom Nationella läkemedelslistan, på uppdrag av regeringen. Dessutom förvaltar vi registret när det finns på plats.

Regeringsuppdraget bakom Nationella läkemedelslistan

Vad betyder orden?

  • Förskrivning är ett recept, en livsmedelsanvisning eller ett hjälpmedelskort utfärdat av någon som arbetar inom hälso- och sjukvården och har förskrivningsrätt.
  • Recept används för att förskriva läkemedel.
  • Livsmedelsanvisning används för att förskriva livsmedel till barn under 16 år.
  • Hjälpmedelskort används för att förskriva förbrukningsartiklar.

Allt om Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistans innehåll

Nationella läkemedelslistan ska innehålla information om läkemedel, hjälpmedel eller livsmedel som en patient har fått förskrivet eller har hämtat ut på ett apotek.

Uppgifter från befintliga register flyttas

I dag finns en del av Nationella läkemedelslistans innehåll i receptregistret och läkemedelsförteckningen. Uppgifterna från dessa två register förs över till Nationella läkemedelslistan.

Dessutom skapas ny information i Nationella läkemedelslistan varje gång en patient får något förskrivet av en läkare, till exempel när patienten får ett recept på ett läkemedel.

Viss information kan tillkomma

I lagen om nationell läkemedelslista står det vad Nationella läkemedelslistan får innehålla. Under utvecklingen tar E-hälsomyndigheten höjd för att Nationella läkemedelslistan på sikt kan inkludera mer information, som till exempel receptfria läkemedel, vaccinationer eller rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel man får när man ligger på sjukhus.