Legitimationsregistret

Vad innehåller registret?

I legitimationsregistret finns uppgifter om alla som har rätt att förskriva läkemedel, till exempel läkare, sjuksköterskor och veterinärer. I registret finns data om förskrivarnas specialistbehörighet och om det finns några begränsningar i förskrivarrätten.

Socialstyrelsen överlämnar aktuell data om legitimerade förskrivare som uppdateras med data som förvaltas av E-hälsomyndigheten. Den samlade informationen används av farmaceuterna på apotek när ett recept expedieras.

Legitimationsregistret innehåller även så kallade gruppförskrivarkoder för förskrivare som saknar legitimation. Det kan till exempel handla om AT-läkare.