Läkemedelsforteckningen man och kvinna på apotek

Läkemedelsförteckningen för vård och apotek

Här kan du som arbetar inom vården läsa om läkemedelsförteckningen.

I läkemedelsförteckningen lagrar vi information om de läkemedel som en enskild person har hämtat ut på recept de senaste 15 månaderna. Om du är förskrivare har du tillgång till läkemedelsförteckningen via:

  • Pascal

  • Vårdsystem/Nationella Patientöversikten (NPÖ).

Om du saknar behörighet för åtkomst kan du ladda ner och skriva ut blanketten: Behörighet till läkemedelsförteckningen.

Du hamnar i vårt samtyckesregister 

När en patient ger dig ett tillsvidaresamtycke för att kunna komma åt dennes information i läkemedelsförteckningen, registreras ditt personnummer i vårt samtyckesregister. 

Patienten kan alltid återkalla sitt samtycke. Återkallningen utförs av dig som är förskrivare eller av E-hälsomyndigheten.

Åtkomst till läkemedelsförteckningen för sjuksköterskor utan förskrivningsrätt

En sjuksköterska utan rätt att förskriva läkemedel kan endast få tillgång till läkemedelsförteckningen för en individ  med engångssamtycke eller vid nödåtkomst. Nödåtkomst innebär att förbereda vård, behandling eller för att komplettera patientjournal, vid tillfällen när patienten är i akut behov av vård och behandling men inte kan ge samtycke själv.

Sjuksköterskors åtkomsträttigheter framgår av förarbetena till lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.