Fullmakter – information för vård och apotek

Här hittar du som jobbar inom vård, omsorg och på apotek information om fullmakter för apoteksärenden.

För dig som jobbar på apotek

För att du som apotekspersonal ska kunna registrera en fullmakt behöver ditt apotek vara registrerat hos E-hälsomyndigheten och anslutet till vår fullmaktshantering. Apoteket måste även ha tillstånd av Läkemedelsverket att få bedriva öppenvårdsapotek.

För att registrera fullmakt ska den aktuella blanketten vara ifylld och undertecknad av fullmaktsgivaren och ombudet (fullmaktstagaren). Fullmaktsgivare och ombud ska vara 18 år eller äldre och visa legitimation när blanketten lämnas in. Nya blanketter finns tillgängliga från och med den 25 maj 2021 på svenska och engelska. Det är viktigt att kunden använder den senaste versionen av blanketten.

Fullmaktens giltighetsperiod förändras den 1 juni 2020 och är som längst fyra år. En fullmakt som är registrerad av privatperson digitalt inväntar ombudets samtycke i högst sju dagar.

Den information som apoteket registrerar om kunden eller vårdenheten sparas hos E‑hälsomyndigheten. Vid varje registrering eller förändring av en fullmakt, eller en vårdenhet, sparas apoteks-id (GLN-kod) för det utförande apoteket. I registret sparas även information om vem som lämnat in blanketten på apoteket.

När en fullmakt har registrerats i fullmaktsregistret är den tillgänglig för alla apotek som är anslutna till E-hälsomyndighetens fullmaktshantering.

Olika apotek har olika system för att kommunicera med våra system på E‑hälsomyndigheten. För detaljerade frågor om hur du registrerar, uppdaterar och avslutar fullmakter ber vi dig att vända dig till din egen systemsupport.

Material för dig som jobbar på apotek

Eftersom det sker en del förändringar i hanteringen av fullmakter har vi tagit fram material som du kan använda som stöd för att kommunicera med dina kunder. Skriv gärna ut informationen så att du har den tillgänglig. 

För att beställa foldern eller informationsaffischen till ditt apotek, ange antal och postadress i ett mejl till registrator@ehalsomyndigheten.se. Du kan också skriva ut foldern eller affischen själv genom att klicka på länken eller på bilden nedan. 

Folder om fullmakt

För dig som är enhetschef på vård- och omsorgsenhet

Innan en vård- och omsorgsenhet kan bli fullmaktstagare behöver den registreras hos E-hälsomyndigheten.

För att vårdenheten ska kunna registreras måste den verksamhetsansvariga på vårdenheten fylla i blanketten "Vård och omsorgsenhet – Behörighet för apoteksärenden". Blanketten uppdateras den 1 april 2020. Det är viktigt att du använder den senaste versionen.

Ladda hem blanketten "Registrera vårdenhet för hantering av fullmakt"

Du som är verksamhetsansvarig behöver ange vilka anställda som ska kunna använda enhetens fullmakt, och underteckna blanketten. Lämna den ifyllda blanketten till valfritt apotek för registrering.

Du som är verksamhetsansvarig som har skyldighet att hålla uppgifterna och personallistorna uppdaterade. Du är också ansvarig för att informera de anställda om att deras personuppgifter finns registrerade hos E-hälsomyndigheten. För att uppdatera informationen fyller du i samma blankett som vid registrering.

Fullmakt till en vård- och omsorgsenhet är tidsbegränsad från och med den 1 juni 2020. Giltighetstiden blir som längst fyra år.

Behörigheten för de anställda är oförändrad och kan fortsatt vara tills vidare eller tidsbegränsad.