Expeditionsstöd illustration

Register och databaser

För att underlätta vårdens arbete och skapa förutsättningar för bättre hälsa finns ett antal register och databaser som knyter samman vården, apoteken och patienterna.

Du som är förskrivare och farmaceuter har tillgång till flera av de register och databaser som E-hälsomyndigheten ansvarar för. En del av registren kommer du åt via de tjänster som du använder i ditt arbete (till exempel Pascal eller NPÖ). En del av dem fungerar som stödregister – de gör att du kan utföra ditt arbete korrekt, och är bra att känna till.

Nationella läkemedelslistan

Ett register som ska ersätta läkemedelsförteckningen och receptregistret. Nationella läkemedelslistan ska innehålla information om patienters förskrivna och uthämtade läkemedel, livsmedel och hjälpmedel.

Registret Nationella läkemedelslistan

Produkt- och artikelregistret VARA

Ett nationellt produkt- och artikelregister, som är till för att förse vård och apotek med uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept.

Läs mer och sök i VARA

Läkemedelsförteckningen

Patienters läkemedelshistorik de senaste 15 månaderna.

Om läkemedelsförteckningen för privatpersoner

Om läkemedelsförteckningen för vård och apotek

Fullmaktsregistret

Här samlas den information som apoteken registrerar om kunden eller vårdenheten vid fullmaktshantering.

Om fullmakter för privatpersoner

Om fullmakter för vård och apotek

 

Apotekslistan

Information om apotekens besöks- och postadresser samt öppettider. Används främst av förskrivare.

Läs mer om apotekslistan

Sortiment- och leveransinformation (SOL)

Sortiment- och leveransinformation för dosrecept som kompletterar informationen i receptdepån.

Läs mer om SOL

Receptdepåer

Två nationella register med alla e-recept för människor och djur.

Läs mer om receptdepå human

Läs mer om receptdepå djur

Arbetsplatskodsregistret

Här finns vårdens arbetsplatskoder, som krävs för att systemet med läkemedelsförmåner ska fungera.

Läs mer om arbetsplatskodsregistret

Legitimationsregistret

Vårt register över legitimerade förskrivare, specialistbehörighet och begränsade förskrivningsrätter. Detta har farmaceuter tillgång till genom sina expeditionssystem.

Läs mer om legitimationsregistret

Expeditionsställeregistret

Innehåller information om apotek i Sverige som har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva öppenvårdsapotek.

Läs mer om expeditionsställeregistret

Högkostnadsdatabasen och PRIS

Två verktyg för hanteringen av läkemedelsförmånen. Apoteksaktörer ska använda prisberäkningsmodulen PRIS för att enkelt och korrekt beräkna priser för läkemedel etcetera vid receptexpedition. PRIS är kopplad till högkostnadsdatabasen (HKDB), där alla transaktioner för enskilda individer lagras och rabatter beräknas baserat på tidigare inköp.