illustration av läkemedel

Inrapportering av försäljningsdata och returer för partihandel

Här kan du som är partihandlare med läkemedel läsa om hur du rapporterar in försäljningsdata över läkemedelsförsäljningen till detaljhandeln.

Enligt lag och förordning om handel med läkemedel ska den som har tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel varje månad rapportera in uppgifter om de läkemedel som sålts och de returer som gjorts. Partihandel med läkemedel innefattar all hantering av ett läkemedel från att det frisläppts från tillverkaren till dess att det når detaljhandelsledet, dvs. apoteket eller försäljningsstället.

De inrapporterade försäljningsuppgifterna används för att upprätthålla en heltäckande statistik över läkemedelsförsäljningen i riket. Statistiken möjliggör uppföljning av läkemedelsanvändningen i Sverige. Det är en förutsättning för att ett effektivt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ska kunna bedrivas och för att effekter av insatser och lagändringar ska kunna följas. Statistiken används av landsting, myndigheter, läkemedelsföretag, media med flera. Försäljningsuppgifter som kan härledas till den enskilde är sekretessbelagda.

Detta ska rapporteras till
E-hälsomyndigheten

Vad som skall rapporteras till E-hälsomyndigheten beskrivs i detalj i den inrapporteringsspecifikation som finns på vår hemsida. Enligt förordningen om handel med läkemedel skall följande uppgifter rapporteras och redovisas per försäljningstransaktion:

  1. läkemedlets namn
  2. läkemedelsform
  3. styrka
  4. förpackningsstorlek
  5. antalet sålda förpackningar
  6. försäljningsdatum
  7. försäljningspris
  8. till vilken fysisk eller juridisk person och till vilket öppenvårdsapotek försäljning har skett.

Returer

Den som bedriver partihandel med läkemedel ska även enligt lagen om handel med läkemedel varje månad lämna uppgifter om vilka returer som skett från öppenvårdsapoteken. För att Läkemedelsverket i sin tillsyn ska kunna följa de returer som görs behöver även orsaken till returen anges.

Det kan också rapporteras hur den returnerade varan hanterats, det vill säga om den återförts till lager för kurant vara eller destruerats.

Detta beskrivs i detalj i inrapporteringsspecifikationen. 

Anmäl ditt företag till
E-hälsomyndigheten

För att kunna rapportera din försäljning och dina returer måste du anmäla företaget till E-hälsomyndigheten. Du får då ett PartihandelsID, som du använder vid inrapportering för att identifiera från vilken partihandel försäljning har skett. 

Anmälan görs via e-post till registrator@ehalsomyndigheten.se eller via telefon 0771-766 200. 
Ange företagets organisationsnummer, namn, postort och e-postadress.

Har du sålt läkemedel innan du fått ditt PartihandelsID ska denna försäljning rapporteras in retroaktivt.

Så rapporteras försäljning av läkemedel

Inrapportering av försålda läkemedel ska göras via en textfil (.txt). Det går bra att skapa en fil i till exempel Microsoft Excel men det är viktigt att filen sparas i filformatet ”Text (tabbavgränsad)” före inläsning i E-hälsomyndighetens system.

Exempelfil

Handbok- Inrapportering av försäljningsdata för partihandel.

 

Inrapporteringsfilen kan laddas upp på två sätt:

CURL är en automatiserad funktion för uppladdning system till system. Klienten måste stödja SSL (används för ökat integritetsskydd på internet).


Börja rapportera