illustration av läkemedel

Rapportera försäljning för detaljhandeln

Här kan du som är detaljhandlare läsa mer om hur du rapporterar in försäljningsdata av receptfria läkemedel.

Enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som har anmält försäljning av vissa receptfria läkemedel hos Läkemedelsverket rapportera in uppgifter om de läkemedel som sålts. Inrapportering ska ske per månad men kan rapporteras in månads- eller kvartalsvis.