Samverkan i Sverige

Det finns många aktörer som jobbar med e-hälsa i Sverige. Dessa aktörer utgör tillsammans något som vi brukar kalla för e-hälsans ekosystem. Vi ser till att alla i ekosystemet samverkar. En bra samordning mellan olika aktörer inom e-hälsa skapar förutsättningar för ett friskare Sverige.

eHälsomyndigheten har en central roll i det nationella e-hälsoarbetet. Vi ska leda, samordna och utveckla e-hälsan. 

I e-hälsans ekosystem ingår allt från departement och statliga myndigheter till regionala och lokala huvudmän. Det privata näringslivet driver också på för att utveckla sektorn. Några av de aktörer som deltar i samverkan inom nationell e-hälsa är:

  • Socialdepartementet leder det övergripande nationella arbetet inom e-hälsa. Deras ansvar är främst att anpassa lagar och förordningar till användarnas krav.
  • eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet, och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professioner och privatpersoner.
  • Socialstyrelsen har i uppdrag att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. De har också ett nationellt ansvar för att samordna en strukturerad dokumentation. Det är en del i strategin för e-hälsa. En annan viktig uppgift är att styra kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvård.
  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation som erbjuder stöd och service till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner.
  • Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. De deltar i nationella samverkans- och arbetsgrupper inom e-hälsa.
  • Famna är en branschorganisation för idéburen vård och omsorg. Deras roll inom e-hälsa är att stödja de idéburna utförarna i att kunna delta i och bidra till e-hälsoutvecklingen. De deltar också i nationella styr- och arbetsgrupper inom e-hälsa.
Illustation med en kille och tjej som trasslar ut ett virrvarr med sladdar.